of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-207
Geleneksel Yapılar
1.0
1.0
0.0
1.5
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Mutlu İrem KARTLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
mesleği için gerekli olan yapısal geleneğin fonksiyonları ve amacı hakkında ileri görüş yeterliliği ve görsel edinimlikler kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1) Geleneksel konut tipolojisinin gelişimi hakkında bilgi edinme
2) Geleneksel türk ve yabancı yapıların oluşumunu aktarabilmek ve açıklayabilmek
3) Geleneksel konut mimarisinde kullanılan malzeme ve yapım tekniklerini öğrenebilecek,
4) Cephe düzenleri konusunda bilgi sahibi olabilecek
5) Bir odanın fonksiyonel ve fiziksel oluşumu hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Geleneksel konut tipolojisinin gelişimi hakkında bilgi edinme
2) Geleneksel türk ve yabancı yapıların oluşumunu aktarabilmek ve açıklayabilmek
3) Geleneksel konut mimarisinde kullanılan malzeme ve yapım tekniklerini öğrenebilecek,
4) Cephe düzenleri konusunda bilgi sahibi olabilecek
5) Bir odanın fonksiyonel ve fiziksel oluşumu hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
Dersin İçeriği
Bu derste geleneksel konutun tarihsel gelişimi ve değişik yörelerdeki biçimlenişi,tipolojik özellikleri, iklimsel, fiziksel, kültürel ve sosyo ekonomik faktörler ile değişik bölgelerdeki geleneksel konutların bu koşullara göre nasıl biçimlendiğine ilişkin örnekler ve bunların yapım teknikleri üzerinde durulacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
1
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
2