of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-218
Osmanlı Mimarisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-BİLGE ŞENOL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Osmanlı döneminde gerçekleştirilen yapısal gelişim ve mimari gelişim süreci içerisinde yapı teknikleri ve malzeme bilgisinin aktarımı sağlanarak, günümüze kadar ulaşan yapı ve teknikler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanır. Bu doğrultuda günümüze kadar gelmiş eserlerin ayrıntılı olarak Erken, Klasik ve Geç dönem Osmanlı Mimarisinin ele alınarak aktarılması sağlanır.
Dersin Hedefleri
Osmanlı Sanatının genel hatlarıyla tanıtılması.
Osmanlı Sanatı terminolojisinin kavranması.
Osmanlı Mimarisi yapıtlarının dönemlere göre ayrımları kavranarak ele alınması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Osmanlı Mimarisinin genel özelliklerini öğrenir.
Osmanlı Mimarisinin Dönemsel gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olur.
Osmanlı Mimarisinin dönemlere göre ayrımı ve tipolojisini kavrar.
Osmanlı Mimarisi yapılarının dönemlere göre kıyaslanarak ele alınması sağlanır.
Dersin İçeriği
Orhan Gazi ile başlayan Erken Osmanlı Mimarisinin, Geç Dönem V. Mehmet Reşat'ın ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar mimari eserlerin tarihi geçmişi gözden geçirilerek, ele alınıp incelenmesi sağlanılmaktadır. Ayrıca Osmanlı mimarisinin dönemlere göre ayrımı ve tipolojik tanıtımı yapılmakta, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine giren kentlerdeki dini, sivil ve askeri mimari örnekleri, plan tipolojileri, şehircilik anlayışları kronolojik olarak ele alınmakta, Osmanlı tarih ve sanatı ile ilgili kaynakça ve araştırmalar da tanıtılmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, Ankara, 2004.
Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 2007.
İ. Ovalıoğlu - R. Gündoğdu, İstanbul, 2011.
A. Kuran, Mimar Sinan, İstanbul 1986.
G. Cantay, Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara 2002.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
 
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.