of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRE-227
Geleneksel Konut Mimarisi Sözlüğü
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Hatice Gökçen Özkaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
 
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dersin yürütücüsü tarafından öğrencilere her hafta konular görsel malzemeler üzerinden anlatılacak, öğrencilere ayrı bir ders notu verilmeyecektir.
Diğer Kaynaklar
Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning. G. Michell (ed.). London: Thames&Hudson, 1984,15-47.
The Art and Architecture of Turkey. Edited by E. Akurgal. Oxford: Oxford University, 1980.
Aslanapa, Oktay, Turkish Art and Architecture. London, 1971.
Cahen, Claude, Pre-Ottoman Turkey. Paris-New York, 1968.
Creswell, K.A.C., A Short Account of Early Muslim Architecture. Suffolk: Penguin Books, 1958.
Creswell, K.A.C., "Architecture". Encyclopaedia of Islam. Vol. I. Leiden: E.J. Brill, 1960.
Ertuğ, Ahmet (ed.), The Seljuks: A Journey Through Anatolian Architecture. Istanbul, 1991.
Erzen, Jale, Sinan: Ottoman Architect, An Aesthetic Analysis. Ankara: METU Faculty of Architecture, 2004.
Ettinghausen, R. and Grabar, O., The Art and Architecture of Islam (650-1250). New Haven and London: Yale University, 1994.
Gabriel, Albert, Monuments turcs d'Anatolie. 2 vols. Paris, 1931, 1934.
Gabriel, Albert, Voyages archéologiques dans la Turquie orientale. Paris, 1940.
Goodwin, Godfrey, A History of Ottoman architecture. London: Thames & Hudson, 1971.
Goodwin, Godfrey, Sinan : Ottoman Architecture and its Values Today. London : Saqi Books, 1993.
Grabar, Oleg, The Formation of Islamic Art. New Haven-London: Yale University Press, 1987.
Hillenbrand, Robert, Islamic Architecture: Form Function and Meaning. New York: Columbia Un. Press, 1994
Hoag, J.D., Islamic Architecture. New York, 1977.
Kostof, Spiro, A History of Architecture: Settings and Rituals. London: Oxford University Press,1985.
Kuban, Doğan, Sinan's Art and Selimiye. İstanbul: T. İş Bankası, 2011.
Kuban, Doğan, Ottoman Architecture. Woodbridge: Antique Collectors' Club, 2010.
Kuban, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri. İstanbul: T. İş Bankası, 2009.
Kuban, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. İstanbul: YKY, 2008.
Kuban, Doğan, Divriği Mucizesi. İstanbul: YKY, 1999.
Kuran, Aptullah, The Mosque in Early Ottoman Architecture. Chicago: The University of Chicago, 1968.
Kuran, Abtullah, Sinan: The Grand Old Master of Ottoman Architecture. İstanbul: Ada Press, 1987.
Necipoğlu, Gülru, Sinan Çağı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.
Ögel, Semra, Anadolu'nun Selçuklu Çehresi. Istanbul: Akbank, 1994.
Peker, A.U., "Return of the Sultan: Nuruosmânîye Mosque and the İstanbul Bedestan," Constructing Cultural Identity, Representing Social Power, O. Rastrick et. al. (eds.), Pisa: Plus, 2010, 139-157.
Ahmet Yaşar Ocak, Ali Uzay Peker, Z. Kenan Bilici, Yılmaz Gruda (ed.), Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 1 - 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006.
Peker, A.U. "Seljuk Architecture and Urbanism in Anatolia", European Architectural History Network, 1/08.
Peker, A.U., "Western Influence on the Ottoman Empire and Occidentalism in the Architecture of Istanbul," Eighteenth Century Life, vol. 26/3 (2002) 139-164. http://www.metu.edu.tr/~peker/makaleler.htm
Redford, S., Landscape and the state in Medieval Anatolia: Seljuk gardens and pavilions of Alanya, Turkey. Oxford: Archaeopress, 2000.
Rice, T.T., The Seljuks in Asia Minor. London: Thames and Hudson, 1966.
Ruggles, D. Fairchild, Gardens, Landscape and Vision in the Palaces of Islamic Spain. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2003.
The World of Islam. Edited by Bernard Lewis. London, 1992.
Yeomans, Richard, The Story of Islamic Architecture. New York: New York University Press, 2000.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
0
2
Restorasyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
0