of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-242
İdari Yargılama Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
İdari yargılama hukuku ile ilgili temel ilke ve kuralları, yargılama süreci ve sonuçlarını, idari işlemlerin yargısal denetimini ve idari işlem ve eylemlerden doğan idari sorumluluğun tespit ve karara bağlanması süreçlerini baştan sona öğrenmek, böylece ileride lisans tamamlayıp idari yargı alanında hakim olarak görev yapacaklar için iyi bir alt yapı oluşturmak.
Dersin Hedefleri
Yargılama faaliyetinde aktif rol oynayacak yardımcı personelin idare hukukuna vâkıf olması ve hukuk fakültelerine devam edecek öğrenciler için temel oluşturma.
Kamu yönetiminde görev alacak öğrencilerimizin yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturmak
Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturur
Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilir
Dersin İçeriği
İdari yargılama tarihçesi, idari yargı organları ile görev ve yetkileri, idari dava türleri, iptal ve tam yargı davaları ile bunlara karşı gidilebilecek kanun yolları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
1
5
Ödev
6
5
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
1
5
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
99
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2959 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1914
İDARİ YARGI
Yazar Prof.Dr. Turan YILDIRIM (Ünite 1,2,3,4,5,6,7,8) Editör Yrd.Doç.Dr. Şerife YILDIZ AKGÜL
Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
Diğer Kaynaklar
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2959 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1914
İDARİ YARGI
Yazar Prof.Dr. Turan YILDIRIM (Ünite 1,2,3,4,5,6,7,8) Editör Yrd.Doç.Dr. Şerife YILDIZ AKGÜL
Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek
0
2
Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak
0