of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TUİ-107
İşletme Bilimine Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, ekonomik gösterge analizini mikroekonomik ve makroekonomik göstergeleri ele alarak, işletmecilikle ilgili temel kavram ve bilgilerini, işletmenin amaçlarını, işletmelerin türlerini, işletmenin çevresini, işletme kurmada iş fikri geliştirme sürecini, yatırım ve yatırım türlerini, yatırım kararı ve sürecini, girişimcilik ve iş planını, fizibilite etütlerini ve işletme-çevre ilişkilerini, yönetime ilişkin temel kavram ve bilgilerini, yönetim fonksiyonlarını, insan kaynaklarını yönetimini incelemek ve bu konularda bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Ekonomik Gösterge Analizi (Mikroekonomik ve makroekonomik Göstergeler)
İşletme Kavramı ve Genel Bilgiler
İşletmelerin Türleri
İş Yeri Kurma, İş Fikri Geliştirme Süreci
Yatırım Kavramı ve Yatırım Türleri/Yatırım Kararı ve Süreci
Fizibilite Etütleri
İşletme-Çevre İlişkileri
Yönetim Fonksiyonları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
 
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
10
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
30
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İşletme ve işletmecilikle ilgili temel bilgileri edinir.
DK2
İşletme biliminin teknik, yöntem, model ve yaklaşımlarını tanımlar.
DK3
İşletmelerin ekonomik ve sosyal sistemdeki yerini ve önemini kavrar.
DK4
İşletmelerin iç ve dış çevresel koşullarını analiz eder.
DK5
İşletmelerde rasyonel karar alma becerisini edinir.