of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Isparta OSB Meslek Yüksekokulu Mekatronik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:26.05.2024 14:06:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MKT-3103
Malzeme Teknolojisi
3,0
2,5
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Isparta OSB MYO/Isubü-Gönen/Isparta
E-Posta
huseyinozkavak@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Bu derste; malzeme seçimi, ve muayenesini yapabilme
yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Teknik alanda kullanılan malzemeler: Metalik, Seramik Malzemeler
Teknik alanda kullanılan malzemeler: Polimer, Kompozit Malzemeler
Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Atomlar ve moleküller arası bağlar, Birim kafes çeşitleri
Malzemenin mekanik deneyleri, Sertlik ölçme metotları
Çekme deneyi ve deney sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi
Çekme deneyi ve deney sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi
Darbe deneyi ve Yorulma deneyi
Tahribatsız muayene yöntemleri: Ultrasonik muayene yöntemi, Penetran sıvı yöntemi
Tahribatsız muayene yöntemleri: X ışını ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi
Denge diyagramları- Demir-karbon denge diyagramı
Malzemelere uygulanan ısıl işlemler-Yumuşatma tavı, Normalizasyon tavı, Küreselleştirme tavı
Malzemelere uygulanan ısıl işlemler-Gerilme giderme tavı, Suverme ve Martenzitik yapı sertleştirmesi
Yüzey sertleştirme yöntemleri-Nitrürleme ile, Alevle, Endüksiyonla Yüzey Sertleştirme
Metal dışı malzemeler-Bakır, Titanyum, Alüminyum, Magnezyum ve alaşımları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:09.11.2022 11:50:00)
DK1
1. Malzemeleri sınıflandırabilme,
DK2
2. Malzemelerin atomik yapıları ve dizilişleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
DK3
3. Demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilme
DK4
4. Demir ile karbonun yaptığı alaşımları tayin edebilme
DK5
5. Denge diyagramı üzerinde çelik ve dökme demir bölgelerini açıklayabilme
DK6
6. Denge Diyagramları
DK7
7. Demir-Karbon Denge Diyagramı