of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Isparta OSB Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:10.02.2023 03:41:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
SST-3114
Üretim Planlama ve Kontrol
3,0
2,5
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Osman SALTIK
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
OSB MYO
E-Posta
osmansaltik@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
12:00-13:00
İş Telefonu
0 246 214 71 50
Dersin Amacı/Hedefleri
İşletmelere büyük oranda rekabet avantajı sağlayan, üretim planlama ve üretim kontrol süreç yönetimleri ve bu süreçlerde yapılması gerekenlerin öğrenciye kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Üretim planlama ve kontrole giriş ve temel kavramlar, Üretim kavramı ve üretim sistemlerinin sınıflandırılması, Talep kavramı ve tahminlemeye giriş, Tahminleme yöntemleri, Toplu üretim planlama, Stok kavramı ve stok yönetimine giriş, Stok kontrol modelleri, Malzeme ihtiyaç planlaması, İtme çekme sistemleri, Kapasite planlama, Montaj hattı dengeleme, Çizelgeleme, Üretim kontrol.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
50
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:10.02.2023 03:49:00)
DK1
Üretim ve üretim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar
DK2
Bir işletmede farklı teknikler kullanarak talep tahmini yapar
DK3
Malzeme ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar
DK4
Üretim verilerini analiz eder ve etkin üretim kararları alır
DK5
Üretim planlama ve kontrolü ile ilgili fonksiyonları gerçekleştirir