of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Yalvaç Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:11.02.2021 11:18:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2,0
2,0
2,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Sonay DOSTUÇOK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Atatürk’ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek
Dersin İçeriği
Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.02.2021 11:18:00)
DK1
Osmanlı Devleti'ni çöküşe götüren sebepleri kavrar
DK2
İnkılap, Islahat kavramlarını tanımlayabilir.
DK3
I.Dünya Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını değerlendirebilir.
DK4
Milli Mücadeleyi tanımlayabilir.
DK5
Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir.
DK6
Tarihi olayları yorumlayarak bugünü değerlendirebilir.
DK7
Ortak değerlerde birleşerek, birlik beraberlik düşüncesi kazanır.
DK8
Geçmişten dersler çıkararak, bugünü anlar, geleceğe dair bakış açısı oluşturur.
DK9
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini kavrar.
DK10
Farklı disiplinler arasında ilişki kurar.