of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TUR-170
Türk Dili I
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Pınar DAĞ GÜMÜŞ
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Eğirdir MYO
E-Posta
pinardag@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
-
İş Telefonu
0246 311 66 61
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerimizin üniversite eğitimi hayatlarının ilk yılında gördükleri bu ders öğrencimizin sonraki yıllardaki anlama becerisine katkı sağlaması da dersin amaçları arasındadır. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayatlarında dil ve anlam ile ilgili karşılarına çıkabilecek olan zorlukları kolaylıkla aşabilen bir birey yetiştirilmesi de amaçlanır.
Dersin İçeriği
Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum bağlantısı. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. İmla ve noktalama kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-kelime grupları-cümle, anlatım bozuklukları, paragraf, cümlede anlam, kelimede anlam.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Sosyal Faaliyet
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
60
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
70
Aktarılabilir Beceri Dersi
40
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
DK2
Türk dilini düzgün bir şekilde konuşur.
DK3
Türk dilini düzgün bir şekilde (imlâ ve noktalama kurallarına riayet ederek) yazar.
DK4
Üniversitesindeki arkadaşlarıyla, hocalarıyla; çevresindeki ve ailesindeki kişilerle etkin ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurar.
DK5
Resmi kurumlarla olan yazışmalarında açıklık bakımından tam bir dil kullanır.
DK6
Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
DK7
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirler ve ayırt edici özelliklerini değerlendirir.
DK8
Türkçenin tarihî gelişimini dönemlere ayırır.
DK9
Dildeki coğrafi, siyasi ve kültürel özelliklerden kaynaklanan farklılıkları belirler.
DK10
Metinler üzerinde uygulama yapar.