of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
UOS-800
MYO Ortak Seçmeli Ders
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dünya’da ve Türkiye’de dünden bugüne değişen sağlık sistemi yönetimi ve politikalarını anlama, gelecek sağlık sistemi yönetimi ve politikalarını şekillendirebilme anlayışını kazandırır.
Dersin Hedefleri
Sağlık Sistemini kavrama
Geçmiş ve günümüz sağlık sistemini tanımlama
Değişen ve gelişen sağlık sistemini çözümleme
Sağlık Yönetimini Dünya ve Türk Sağlık Sistemi içinde konumlandırabilme bilgi, beceri ve anlayışını kazandırır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sağlık sistemini tanımlar
Türk Sağlık Sisteminin kaynaklarını açıklayabilir
Türk Sağlık Sisteminin Sunumunu tanımlayabilir
Türk Sağlık Sitemini Dünya Sağlık Sistemleri arasındaki konumunu tartışabilir.
Dersin İçeriği
Türkiye’nin demografik yapısı ve sağlık statüsü, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kullanımı, Türk sağlık sisteminin organizasyonu, Türk sağlık sisteminin yönetimi, Türk sağlık sisteminin ekonomik destek kaynakları, Türk sağlık sisteminde kullanılan kaynaklar (insangücü, sağlık kurumları, teknoloji), Türk sağlık sisteminde hizmet sunumu, Sağlık sisteminde meydana gelen yenilikler ve değişmeler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
10
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.The Ministry of Health of Turkey, 2004, Turkey Health Report, Ankara.
DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporları.
2.Avrupa Birliği Sağlık Politikaları. http://www.absaglik.com/
3. Şakar, Y.A. Türkiye’de sağlık Sistemi ve Sağlık Harcamaları.Sağlık İşçileri Sendikası.2000.
4. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıffısıha Merkezi başkanlığı Türkiye’de Sağlığa Bakış 2007.
5. Sargutan, Erdal A., Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları,2006.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlık alanında temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahiptir.
 
2
Karar uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.