of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:21.01.2022 08:56:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
ATA-3000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
4,0
4,0
4,0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Abdülkadir DEVECİOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencilere Atatürk’ün liderlik ve inkılâp anlayışını onun ırkçılık dışı milliyetçilik ve dünya barışı için çabalarını ve Türkiye’nin modernizasyonu hususundaki çabalarını kavratmak.
Dersin İçeriği
Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılâpları ve bu inkılâpların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya barışı için çabaları. Atatürk ilkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:21.01.2022 08:56:00)
DK1
Osmanlı Devleti'ni çöküşe götüren sebepleri kavrar.
DK2
Geçmişten dersler çıkararak, bugünü anlar, geleceğe dair bakış açısı oluşturur.
DK3
Farklı disiplinler arasında ilişki kurar.
DK4
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini kavrar.
DK5
Tarihi olayları yorumlayarak bugünü değerlendirebilir.
DK6
Milli egemenliğin gelişim sürecini ve önemini anlayabilir.
DK7
İnkılap, Islahat kavramlarını tanımlayabilir.
DK8
Türk İnkılâbının gerekçeleri ile birlikte doğru bir şekilde anlar.
DK9
Farklı görüş ve fikir akımlarına saygı duymayı, kendi görüşlerini araştırıp okuyarak geliştirir.
DK10
Öğrencilere yakın geçmişleri hakkında bilgi vererek ulusal bir hafıza oluşturur.