of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Makine
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.02.2024 15:41:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
TUR-3000
Türk Dili
4,0
4,0
4,0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Bedriye Lafçı
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu
E-Posta
bedriyelafci@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
-
İş Telefonu
+90 246 541 36 20
Dersin Amacı/Hedefleri
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dili sevgisini ve bilincini kazandırmak. Hayatın her alanında ve her meslek grubunda gerekli olan dilin doğru, güzel ve etkili kullanılması. Öğrencilere her alanda kendilerini yeterli ve açık bir biçimde ifade edebilme becerisinin kazandırılması. Mesleki yönden çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmak.
Dersin İçeriği
Genel olarak dil ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gramer özellikleri. Sözlü ve yazılı anlatım türleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
40
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:07.01.2024 13:09:00)
DK1
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
DK2
Dünya dillerini yapı ve köken bakımından tanır ve Türkçenin dünya dillerindeki yerini öğrenir, dil bilincini kazanır.
DK3
Türkçeyi ses, şekil, anlam ve cümle yönlerinden tanır ve kullanır.
DK4
Alanıyla ilgili kitap ve yayınları anlaması kolaylaşır.
DK5
Doğru anlama, yazma kabiliyeti artar, Kendini ifade yeteneği gelişir.