of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:02.11.2023 21:11:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
TUR-3000
Türk Dili
4,0
4,0
4,0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ali ŞAVKLI
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Senirkent Meslek Yüksekokulu
E-Posta
alisavkli@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
-
İş Telefonu
+90 246 511 27 39
Dersin Amacı/Hedefleri
Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dili sevgisini ve bilincini kazandırmak. Hayatın her alanında ve her meslek grubunda gerekli olan dilin doğru, güzel ve etkili kullanılması. Öğrencilere her alanda kendilerini yeterli ve açık bir biçimde ifade edebilme becerisinin kazandırılması. Mesleki yönden çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmak.
Dersin İçeriği
Genel olarak dil ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gramer özellikleri. Sözlü ve yazılı anlatım türleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
25
Aktarılabilir Beceri Dersi
25
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:02.11.2023 22:34:00)
DK1
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
DK2
Dünya dillerini yapı ve köken bakımından tanır ve Türkçenin dünya dillerindeki yerini öğrenir, dil bilincini kazanır.
DK3
Türkçeyi ses, şekil, anlam ve cümle yönlerinden tanır ve kullanır.
DK4
Alanıyla ilgili kitap ve yayınları anlaması kolaylaşır.
DK5
Doğru anlama, yazma kabiliyeti artar, Kendini ifade yeteneği gelişir.
DK6
Yazılı anlatımın özelliklerini kavrar.
DK7
Yazılı anlatımda uyulacak kuralları tanır.
DK8
Yazılı anlatım türlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
DK9
Doğru ve güzel yazma metodu öğrenir.
DK10
Sözlü anlatım türlerini tanır.
Etkili ve güzel konuşmanın yollarını öğrenir.