of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Makine
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:14.02.2024 13:36:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MYO-3003
Bitirme Projesi
2,0
1,0
2,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Furkan GÖRGÜLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 08:30-17:30
Salı 08:30-17:30
Çarşamba 08:30-17:30
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrenciler kariyerlerine başlamadan önce, edindikleri teorik bilgileri ve pratik becerileri gerçek dünya problemlerine uygulama şansı sunmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler seçtikleri bir konu üzerinde detaylı bir proje geliştirecek, teknik çözümleme, problem çözme, proje yönetimi ve takım çalışması gibi önemli beceriler üzerinde çalışacaklar. Proje, öğrencilerin teknik bir konuda derinlemesine araştırma yapmalarını, bulgularını etkili bir şekilde raporlamalarını ve sunmalarını gerektirecek. Dersin temel hedefi, öğrencileri teknik bir alanda uzmanlık kazanmış, sektörde karşılaşacakları pratik zorluklara çözüm üretebilen teknikerler ve teknisyenler olarak mezun etmektir.
Dersin İçeriği
Öğrencilere kendi seçtikleri bir proje konusu üzerinde, başlangıçtan bitirme aşamasına kadar kapsamlı bir çalışma yapma imkânı sunar. Bu süreç, proje planlaması, literatür taraması, problem tanımlama, çözüm stratejilerinin geliştirilmesi, uygulama, test etme ve değerlendirme aşamalarını içerir. Öğrenciler, projelerini gerçekleştirirken teknik çizim, tasarım yazılımları kullanma, teknik hesaplamalar yapma ve projelerinin sonuçlarını hem yazılı hem de sözlü olarak etkili bir şekilde iletebilme becerilerini geliştirecekler. Ders boyunca, öğrencilerin bireysel çalışma becerilerinin yanı sıra takım çalışması, zaman yönetimi ve proje yönetimi gibi profesyonel becerileri de geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, öğrencilere teknik bir alanda bağımsız çalışma yapabilme ve gerçek dünya problemlerine pratik çözümler üretebilme yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:19.01.2024 11:10:00)
DK1
Ota öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen,metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek
DK2
Problemleri Tanımlama ve Çözme Becerisi
DK3
Bağımsız Çalışma ve Araştırma
DK4
Proje Yönetimi Yetenekleri Kazanma
DK5
Etik ve Sosyal Sorumluluk Bilinci Kazanma