of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:14.03.2024 09:33:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MYO-3003
Bitirme Projesi
2,0
1,0
2,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Senirkent MYO
E-Posta
oguzhanyuksel@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 10:00-11:30
İş Telefonu
02465112739
Dersin Amacı/Hedefleri
Mezuniyet aşamasına gelmiş bir öğrencinin merak ettiği ve alanına yönelik bir konuda araştırma yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak amacıyla plan, hazırlık ve yazım aşamalarını gerçekleştirmesi, yaptığı çalışmayı etkili olarak sunabilmesi
Dersin İçeriği
Öğrencinin mesleki alanıyla ilgili ilgi duyduğu bir konuda bilimsel çalışma kuralları ve etiği doğrultusunda bir konuyu araştırması, rapor hazırlaması ve sunumunu gerçekleştirmesi
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
5
Uzmanlık/Program Dersi
5
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
30
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2023 15:48:00)
DK1
Öğrencinin mesleki alanda yönelimini ve bilgisini artırmak
DK2
Kendi kendine araştırma yeteneğini bağımsız çalışmayla desteklemek
DK3
Hem yazılı hem de sözlü- sözsüz iletişim becerisini geliştirmek
DK4
Kaynak taramasının nasıl yapılacağına ve ulaşılan kaynakların çalışmaya nasıl entegre edileceğine dair beceriler kazandırmak
DK5
Çalışma konusu hakkında birincil ve ikincil verilere ulaşma becerileri kazandırmak
DK6
Bilimsel bir konuyu araştırarak analitik düşünebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak
DK7
Bir çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket çalışması yapma becerisi kazandırmak