of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MYO-3003
Bitirme Projesi
0.0
0.0
2.0
1.0
2.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Erhan Şahin
Öğr. Gör. Alper TONGAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme. Seçilen konu ile ilgili araştırma yapabilme, bilgi toplayabilme.
Dersin Hedefleri
1. Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme.
2. Seçilen bir konudaki araştırmanın nasıl yapılabileceğini kavrayabilme.
3. Seçilen konunun tasarım ve analizinde dikkat edilecek özellikleri ve işlem sırasını kavrayabilme.
4. Yaptığı çalışmayı belirli formatta yazabilme ve sunabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Öğrenci bilgi, beceri ve ilgisi kapsamında çalışacağı konuyu açıklar
2. Seçilen bir konudaki araştırmanın tanıtılması, fonksiyonel blok diyağramı, blokların açıklanması, baskı devresi, boyutlandırılması, malzeme ve fiyat listesinin hazırlanması gibi kısımlardan oluştuğunu söyler
3. Araştırma ve kaynak taraması yapar, elde ettiği bilgileri çalışma konusuna uygular
4. Laboratuarda konusu ile ilgili deney yapar,
5. Çalışma konusunun her bir bölümünü belirli bir format içinde yazar, şekillerini çizer, elektriksel büyüklüklerini hesaplar
6. Dış kutu şeklini çizer, panel düzenlemesi yapar, güç anahtarı, sinyalizasyon elemanı, gösterim elemanı, sigorta, şebeke bağlantısı, ayar potansiyometreleri gibi elemanların nerede, niçin bulunduğunu açıklar.
7. Malzeme listesi düzenler, maliyetini hesaplar.
8. Çalışmadan elde ettiği bilgileri seminer olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına sunar.
Dersin İçeriği
Çalışma konusunu belirleme, Çalışma ile ilgili araştırma yapma, Çalışmayı derleme, Çalışmayı sunma.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
1
14
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
14
2
28
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Deney Setleri
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
5
2
Biyomedikal cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
1