of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Isparta OSB Meslek Yüksekokulu Mekatronik
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:27.05.2024 20:12:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MYO-3003
Bitirme Projesi
2,0
1,0
2,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğr. Üyesi Hatice ASIL UĞURLU
Dr.Öğr. Üyesi Gamze YAKUT
Öğr.Gör. Hüseyin ÖZKAVAK
Öğr.Gör.Dr. Hasan MAZLUM
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
ISUBÜ-Isparta OSB MYO, 32092 Güneykent/Gönen/Isparta
E-Posta
osbmyo@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 2147150
Dersin Amacı/Hedefleri
Toplumun faydasına yönelik olarak gerek doğal gerekse
sistemlerinin modellenmesi, tasarımı ve kontrol edilmesinde
öğrencilere yararlı olacak araçları, kavramları ve uygulamaları tanıtmak.
Sistem analizi teknik ve kavramlarının başarılı ve verimli bir şekilde nasıl uygulanacağını öğretmek, öğrencilerin hangi durumda hangi analiz ve tasarım tekniğinin uygun olabileceğini seçmelerinde yol gösterme ve onları gerçek problemlere uygulayabilmeyi ve elde edilen sonuçları yorumlama yapabilmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
50
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.06.2024 21:52:00)
DK1
Proje konusu belirler ve fizibilitesini yapar.
DK2
Proje ile ilgili teknik dokümanları hazırlar.
DK3
Mekanik, hidrolik, pnömatik ve elektrik tasarım yapar.
DK4
Tanımlanmış yazılım geliştirir.
DK5
Projeyi denetler.
DK6
Uygulama sonucunda gerçekleştirilen proje hakkında sunum yapabilme