Ders Adı İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Çözümleme
Ders Kodu 01INS5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Diferansiyel denklemlerin anlaşılması Kütlenin korunumu ve hareket denklemlerinin anlaşılması Analitik ve sayısal çözümlerin anlaşılması Sonlu farklar metodunun anlaşılması Matris problemlerinin çözümün anlaşılması Sonlu elemanlar metodunun anlaşılması Ağsız metotların anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çeşitli diferansiyel denklemlerin sayısal metotlarla çözümü
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çeşitli İnşaat Mühendisliği problemlerinde sayısal çözümlerin ele alınışını anlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sayısal Çözümlemeye giriş
2 Diferansiyel Denklemler
3 Kütlenin Korunumu Denklemleri
4 Hareket Denklemleri
5 İnşaat Mühendisliğinde Diferansiyel Denklemler
6 Analitik Çözümler
7 Sayısal Çözümlemeler
8 Sonlu Farklar Metodu
9 Sonlu Farklar Metodu Uygulamaları
10 Matrisler
11 Matris Problemleri
12 Sonlu Elemanlar Metodu
13 Ağsız Metotlar
14 Uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 15 75
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)