Ders Adı Zararlı Ortamlarda Metal ve Betonun Durumu
Ders Kodu 01INS5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mühendislik bilgilerini uygulamalarını kazandırmak. 2) Malzemelerin özelliklerini ve davranışlarını anlamak. 3) Temel beton teknoloji uygulamalarını kazandırmak. 4) Mühendislik yapılarının tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi, ufuk ve beceriler kazandırmaktır 5) Zor koşullarda üretilen betonlar için yeterli durabilite bilgisine sahip olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Beton durabilitesinin tanımı. Hasar mekanizmasının nedenleri ve faktörleri. Çevre etkilerini dikkate alarak; ulusal ve uluslararası standardları kullanarak çimento, agrega ve su/çimento oranının seçimi Ağır koşullara maruz klasik ve yüksek performanslı betonların tasarımı. Hasar mekanizmaları (klorid etkisi, sülfat etkisi,, donma ve çözülme, alkali agrega reaksiyonu, deniz suyu etkisi). Metallerin korozyonu. Katodik koruma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Betonun hasar mekanizması, metallerin korozyonu ve kotodik koruma ile ilgili temel kavramları anlamak ve öğrenmek. 2) Betonun hasar mekanizması, metallerin korozyonu ve kotodik koruma ile ilgili teknik özellikleri anlamak ve uygulamak (laboratuar uygulamaları ile).
Dersin Amacı Betonun hasar mekanizması, metallerin korozyonu ve kotodik koruma ile ilgili temel kavramları ve teknik özellikleri anlamak ve öğrenmek (laboratuar uygulamaları ile).
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Beton durabilitesinin tanımı.
2 Hasar mekanizmasının nedenleri ve faktörleri.
3 Çevre etkilerini dikkate alarak; agrega seçimi
4 Çevre etkilerini dikkate alarak; çimento seçimi
5 Çevre etkilerini dikkate alarak; çimento seçimi
6 Ulusal ve uluslararası standardları kullanarak; çimento, agrega su/çimento oranının seçimi
7 Ağır koşullara maruz klasik ve yüksek performanslı betonların tasarımı.
8 Hasar mekanizmaları (klorid etkisi, sülfat etkisi.
9 Donma.
10 Çözülme.
11 Alkali agrega reaksiyonu.
12 Deniz suyu etkisi.
13 Metallerin korozyonu.
14 Katodik koruma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 3 10 30
Sunum 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1)Kropp, J. and Hisdorf, H. K., Performance Criteria for Concrete Durability, E and FN SPON, London, 1995. 2)Neville, A. M., Properties of Concrete, LONGMAN, England, 1998. 3)International European Committee of Concrete, Durable Concrete Structures, Design Guide, Thomas Telford, 1999. 4)Handbook of Corrosion Engineering,Pierre R. Roberge, McGraw-Hill, 2000. 5)Deniz Yapılarında Beton teknolojisi Ders Notları, İTÜ Matbası, 1992.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)