Ders Adı Betonarme Yüksek Yapılar
Ders Kodu 01INS5111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Betonarme çok katlı yapıların depreme dayanıklı tasarımında taşıyıcı sistem seçiminde temel ilkelerin ve boyutlandırma esaslarının öğretilmesi. 2) Deprem yönetmeliği açısından süneklik kavramının öneminin anlaşılması. 3) Statik veya dinamik dış yüklere maruz çok katlı betonarme binaların yapısal çözümleme tekniklerini ve tasarım ilkelerini kapsayan bilgi düzeyinin kazandırılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Betonarme yüksek yapılara giriş, Çok katlı yapılarda uygulanan taşıyıcı sistemler, Yüksek yapıların boyutlandırma esasları, Yapıda sünekliğin sağlanması, Yüksek yapıların projelendirilmesinde alınacak yükler, Statikçe eşdeğer deprem kuvvetleri altında perde-çerçeve sistemlerde iç kuvvetlerin hesabı, Yüksek binaların dinamik hesabı (modal analiz), Perde duvarların depreme dayanıklı tasarımı, Bağlantı kirişlerinin davranış modelleri, Burulma etkisindeki taşıyıcı sistemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Betonarme Yüksek Yapıların inşası hakkında bazı prensiplerini öğrenmek ve anlamak. Betonarme yüksek yapıların depreme dayanıklı tasarımı ve hesap ilkelerinin öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Betonarme yüksek yapılara giriş,
2 Yüksek yapılarda uygulanan taşıyıcı sistemler,
3 Yüksek yapıların projelendirilmesinde alınacak yükler,
4 Statikçe eşdeğer deprem yükleri altında çerçeve-perde sistemler,
5 Statikçe eşdeğer deprem yükleri altında çerçeve-perde sistemler,
6 Süneklik kavramı, yapıda sünekliğin sağlanması,
7 Süneklik kavramı, yapıda sünekliğin sağlanması,
8 Bağlantı kirişli perdeli yapıların tasarımı,
9 Çok katlı yapıların mod birleştirme yöntemiyle dinamik analizi,
10 ARA SINAV
11 Çok katlı yapıların mod birleştirme yöntemiyle dinamik analizi,
12 Yüksek yapılarda burulma etkisi,
13 Yapıların dinamik davranışını etkileyen diğer belirsizlikler,
14 Yüksek yapılarda temel türleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 54 54
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. K. Özden, Betonarme Yüksek Yapılar, İTÜ İnş. Fak. Matbaası, 1993. 2. Z. Hasgür, A. N. Gündüz, Betonarme Çok Katlı Yapılar, Beta Dağıtım, 1996. 3. E. Atımtay, Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Cilt I-II, 2000. 4. 2007 Deprem Yönetmeliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2006. 5. TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)