Ders Adı Elastik StabiliteTeorisi
Ders Kodu 01INS5113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Giriş, temel kavramlar ve tanımların öğrenilmesi 2. Elastik sınırlar içerisinde basınca maruz sistemlerin stabilitesinin öğrenilmesi 3. Değişik stabilite kriterlerinin öğrenilmesi 4. Değişik stabilite problemlerinin çözümünün öğrenilmesi 5. Dinamik yük etkisi altında çubukların stabilitesinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar, Elastik sınırlar içerisinde basınca maruz sistemlerin stabilitesi, Değişik stabilite kriterleri, Değişik stabilite problemlerinin çözümü, Dinamik yük etkisi altında çubukların stabilitesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Uygulamalı mekanikte denge metodunun sınırını belirlemek, mühendislik yapılarının projelendirilmesinde güvenliği sağlamak ve kesin çözümlerin bulunmadığı durumlarda iyi bir yaklaşık çözüm elde edebilmektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Temel Kavramlar, Çubuğun Stabilite Denklemi.
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
2 Basit Mesnetli Çubuğun Stabilite Denkleminin Çözümü. EULER İfadesi, Uygulama
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
3 Kenarları Değişik Şekilde Mesnetli Çubukların Stabilitesi
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
4 Euler İfadesinin Uygulama Sınırları, Kritik Ötesi Bölgede Denge Şekilleri
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
5 Stabilitenin Değişik Kriterleri Ve Problemlerin Çözüm Yöntemleri, Virtüel Yer Değiştirmeler Prensibine Ek
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
6 Stabilitenin Enerji Kriterleri, Ritz Yöntemi
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
7 Timoshenko Yöntemi, Lagrange Çarpanlar Yöntemi
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
8 Galerkin Yöntemi, Runge-Kutta Yöntemi
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
9 Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Çubuğun Stabilitesi
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
10 Halka ve Kemerin Stabilitesi
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
11 Dinamik Problemlerin Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
12 Çubukların Dinamik Yüklenmesi. Temel Denklemler
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
13 Ani Yükler Etkisi Altındaki Çubuk, Zamana Bağlı Hızlı Değişen Yük Altındaki Çubuk
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Elastik Stabilite Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 26 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Elastik Sistemlerin Stabilitesi Ders Notları/Prof. Dr. Abdullah AVEY
Diğer Kaynaklar Wolmir, A.S., Deformasyona Maruz Sistemlerin Stabilitesi, Moskova, Nauka, 1967 (Rusça) Chajes, A. , Principles of Structural Stability Theory, Prentice-Hall, 1974.(İngilizce) Timoshenko, S. , Gere, J. M. , Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill, 1961.(İngilizce)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)