Ders Adı Yöneylem Araştırması
Ders Kodu 01INS5117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yöneylem Araştırmasının Tanımı, Amacı, Özellikleri ve Uygulama Alanları, Karar Problemlerinin Yapısı
2 Doğrusal Programlama ve Çözüm Yöntemleri
3 Ulaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri
4 Ulaştırma Problemleri ve Çözüm Yöntemleri
5 Atama Modeli ve Çözüm Yöntemleri
6 Atama Modeli ve Çözüm Yöntemleri
7 Hedef Programlama ve Çözüm Yöntemleri
8 Hedef Programlama ve Çözüm Yöntemleri
9 Matematiksel Programlama Modelleri ile ilgili Uygulama
10 Matematiksel Programlama Modelleri ile ilgili Uygulama
11 Matematiksel Programlama Modelleri ile ilgili Uygulama
12 Matematiksel Programlama Modelleri ile ilgili Uygulama
13 Matematiksel Programlama Modelleri ile ilgili Uygulama
14 Proje Sunumları
0 Proje Sunumları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 1 25 25
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Y.L.,CHANG “QSB For WINDOWS”, Wiley and Sons Book Comp., 1997, United Kingdom. Alp BARAY, 5akir ESNAF, “Yöneylem Araştırması”, Literatür Yayıncılık, Eylül 2000, İstanbul. Hamdi, A. TAHA ,“Operations Research - An Introduction”, Mac Millan Pub. Fifth Edition, 1992, New York. Aydın Ulucan “Yöneylem Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F.Yayını, Yayın No: 29, Nisan 2004
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)