Ders Adı Betonarme Taşıyıcı Sistemler
Ders Kodu 01INS5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mustafa TÜRKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yapı elemanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini görmek, 2. Yüklerin aktarılış biçimlerini görmek, 3. Yapı statiği ve betonarme derslerindeki gördükleri bilgileri birleştirmek, 4. Bir yapının davranışını görmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yapı taşıyıcı sistemlerinin gelişimi, tarihçesi; Yükler ve yük yönetmelikleri; Tasarım aşamaları; Yapı elemanlarının (döşeme, perde, temel, kiriş, kolon) tasarımı; Yapı-temel-zemin ilişkisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Betonarme Taşıyıcı Sistemler ile ilgili prensipleri anlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yapı taşıyıcı sistemlerinin gelişimi, tarihçesi,
2 Taşıyıcı sisteme etki eden yükler ve yük şartnameleri,
3 Tasarım problemine giriş,
4 Yapıların matematiksel modele dönüştürülmesi,
5 Yapı elemanlarının tasarımı,
6 Döşemeler,
7 Kirişler ve kolonlar,
8 Temeller,
9 Betonarme perdeler,
10 ARASINAV
11 Çok katlı çok açıklıklı çerçeveli sistemlerin yaklaşık yöntemle hesabı,
12 Çok katlı çok açıklıklı çerçeveli sistemlerin yaklaşık yöntemle hesabı ile ilgili uygulamalar,
13 Yapı-temel-zemin ilişkisi,
14 Genel tekrar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 54 54
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Atımtay, Ergin, Betonarme Sistemlerin Tasarımı Temel Kavramlar ve Hesap Yöntemleri, Cilt 1 ve Cilt 2, Bizim Büro, Ankara, 2001. 2. Celep, Zekai, Betonarme Yapılar, Beta dağıtım, İstanbul, 2009. 3. Celep, Zekai, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 2000. 4. TS 500/2000-Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, TSE, Ankara, 2000. 5. 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)