Ders Adı Yeraltı Suyu Hidrolojisi
Ders Kodu 01INS5121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yeraltısuyunun ve akiferlerin anlaşılması 2) Yeraltısuyu seviye oynamalarının anlaşılması 3) Yeraltısuyu dengesinin anlaşılması 4) Yeraltısuyu hareketinin anlaşılması 5) Kuyu hidroliğinin anlaşılması 6) Yeraltısuyu kalitesinin anlaşılması 7) Havza ölçeğinde yeraltısuyunun hidrolik ve hidrojeolojik yönlerden anlaşılması 8) Yeraltısuyu hukukunun anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, yeraltı suyu mühendisleri tarafından kullanılan teorilerinin ve tekniklerin anlaşılmasını ve yeraltısuyu akım stratejilerini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İnşaat Mühendisliği sahasında, yeraltı suyu hidrolojisinin prensiplerini ve tekniklerini göstermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Yeraltı Suyu ve Akiferler
3 Yeraltısuyunun Oluşumu
4 Yeraltı Suyu Seviyeleri ve Oynamaları
5 Yeraltı Suyu Dengesi
6 Doygun ve Doygun Olmayan Ortamlarda Akım
7 Yeraltı Suyu Hareketi
8 Yeraltı Suyu Problemlerinin Çözümü İçin Metotlar
9 Kuyu Hidroliği
10 Yeraltı Suyu Kalitesi
11 Havza Ölçeğinde Yeraltı Suyunun Geliştirilmesi
12 Yeraltı Suyunun Suni Beslenmesi
13 Yeraltı Suyunun Yüzey ve Yüzeyaltı Araştırmaları
14 Yeraltı Suyu Hukuku
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 24 3 72
Ödevler 3 6 18
Sunum 2 10 20
Proje 2 5 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Şen, Z. 2003. Yeraltı Suyu (Hidrojeoloji), Su vakfı Yayınları, İstanbul. 2. Şen, Z. 1995. Applied Hydrogeology for Scientists and Engineers, CRC Lewis Pub., Baco Raton. 3. Walton, W.C. 1970. Groundwater Resource Evaluation, McGraw-Hill Company, New York. 4. Batu, V. 1998. Aquifer Hydraulics: A Comprehensive Guide to Hydrogeologic Data Analysis, Wİley-Interscience, New York. 5.Todd, D.K., 1960, Ground water hydrology, John Wiley & Sons,Inc., New York
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)