Ders Adı Ulaştırma Planlaması
Ders Kodu 01INS5124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ulaştırma ile ilgili veri toplayabilme 2) Toplanan verilerinin analizi 3) Ulaştırma modellemesi 4) Alternatifler arasında karar verebilme 5) Ulaştırma problemlerinin çözümü ve iyileştirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin İçeriği Trafik talebinin analizi ve tahmini, trafik oluşumu ve çekiminin analizi, trafik dağılımı, mod seçimi, ulaştırma projelerinin ekonomik analizi, maliyet-fayda analizi, terminaller, ulaştırma maliyetleri, ulaştırma projelerinde karar verme, uzun dönem ulaştırma planlaması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin Amacı Gelişen teknoloji ve artan yer değiştirmeler sonucunda daha da karmaşık hale gelen ulaştırma sistemlerinin analiz ve planlaması, problem çözümü ve karar verebilme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Trafik tekniğinin doğuşu
2 Dış kordon-iç kordon etüdleri
3 Gezi dağılımı
4 Mod seçimi
5 Trafik ataması
6 Trafik analiz elemanları
7 Kavşaklar
8 Hacim, hız, süre etütleri
9 Kuyruk Teorisi
10 İstatistiksel verilerin analizi
11 Yeni teknolojiler
12 Teknolojik gelişmeler
13 ilgisayar destekli planlama
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)