Ders Adı İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama
Ders Kodu 01INS5132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fuat DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İnşaat mühendisliğini ilgilendiren ileri düzey problemler için bilgisayar destekli matematik model geliştirme ve yapı tasarımı için çözüm üretme 2) Yapısal çözümlemenin çalışma altyapısını kavrayarak sonuçları denetleyebilme ve doğru yorumlayabilme kabiliyetini geliştirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1. Hiperstatik sistemlerin çözüm yöntemlerine genel bir bakış 2. Modellemede kullanılan sonlu eleman tiplerinin değerlendirilmesi 3. Mühendislik yapılarının matematik modele dönüştürülmesi 4. Yapı sistemlerinin bilgisayar paket programı (SAP2000) yardımı ile analizi 5. İnşaat Mühendisliğindeki özel uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bilgisayar Programlamanın temel kavramlarının öğretilmesi, programcılığın kavranması, elemanlarının modellenmesinde kullanılan temel yaklaşımları öğretmek, sonuçların değerlendirilmesi ve denetlenmesinde temel ilkeleri vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hiperstatik sistemlerin çözüm yöntemlerine genel bir bakış:
2 Modellemede kullanılan sonlu eleman tipleri:
3 Membran (zar) teorisi için sonlu eleman, İnce plak teorisi için sonlu eleman, İnce kabuk teorisi için sonlu eleman, Asolid (levha) ve solid (genel sürekli ortam) sonlu eleman tipler
4 Yapıların matematik modele dönüştürülmesi:
5 Serbestlik derecesi azaltılmış uzay sistemlerle modelleme
6 Perdelerin modellenmesi,
7 Yapı sistemlerinin bilgisayar paket programı (SAP 2000) yardımı ile analizi
8 Kesit özelliklerinin tanımlanması ve elemanlara atanması,
9 Çözüm (analiz); (Düşey yükler altında çözüm, eşdeğer statik deprem yükleri altında çözüm, davranış spektrum analizi (RSA), zaman bölgesinde çözüm (THA))
10 Çözüm (analiz); (Düşey yükler altında çözüm, eşdeğer statik deprem yükleri altında çözüm, davranış spektrum analizi (RSA), zaman bölgesinde çözüm (THA))
11 Sonuçların görüntülenmesi, yorumlanması ve bir kütüğe yazdırılması
12 Yapı mekaniğinde özel uygulamalar:
13 Plak problemleri (farklı döşeme tipleri) ile ilgili uygulama
14 Yapı-zemin dinamik etkileşim problemleri ile ilgili uygulama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 15 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar G. Özmen, E. Orakdöğen, K. Darılmaz, Örneklerle SAP 2000, Birsen Yayınevi , İstanbul, 2007. Ergin Atımtay, Betonarme Perde ve Çerçeve Sistemlerin Tasarımı I-II, Ankara, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)