Ders Adı Zeminlerin Mühendislik Özellikleri
Ders Kodu 01INS5135
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Sıddıka Nilay Keskin
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İnşaat Mühendisliği?nde Zemin Mekaniği?nin yeri ve öneminin kavranması 2) Zeminlerin oluşumunun öğrenilmesi 3) Zeminlerin fiziksel özelliklerinin kavranması 4) Zeminde gerilmelerin hesaplanması 5) Sıkışma-Konsolidasyon teorilerinin kavranması, Sıkışma-oturma hesabı yapılabilmesi 6) Konsolidasyonun hızlandırılması konusunda çözümler yapılabilmesi 7) Zeminlerin kayma direncinin kavranması 8) Sıkıştırma teorilerinin kavranması 9) Öğrenilen bu zemin mekaniği konularının Geoteknik ABD?daki diğer lisansüstü derslerde kullanımının sağlanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zemin mekaniği ve ilgili tanımlar, Zeminlerde gerilme ve şekil değiştirmeler, Konsolidasyon teorisi, radyal konsolidasyon teorisi, İleri konsolidasyon teorileri, konsolidasyonun hızlandırılması-kum ve yapay drenler, Kayma direnci teorileri, kayma direnci özel deney sistemleri, Zemin-su ilişkileri, Zeminlerde şişme ve büzülme davranışı, sıkıştırma teorileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste lisans seviyesinde Zemin Mekaniği derslerini almış ve almamış lisansüstü öğrencilerinin Zemin Mekaniği?nin temel ve ileri konularını lisansüstü seviyesinde özümsemelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zeminlerin Jeolojisi ve Minerolojisi
2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri
3 Zeminlerin Sınıflandırılması
4 Zemin Hidroliği
  Ön Hazırlık: Ödev No 1
5 Zeminde Gerilmeler
6 Sıkışma ve Konsolidasyon Teorileri
7 Radyal konsolidasyon teorileri, Hidrolik hücre
8 Konsolidasyon Sürecinde Zaman
9 Konsolidasyonun hızlandırılması, kum-yapay drenler
  Ön Hazırlık: Ödev No 2
10 Elastik-plastik denge kavramı,
11 Kumların Kayma Direnci
12 Killerin Kayma Direnci, özel deney sistemleri
13 Sıkıştırma Teorileri
14 Sıkıştırmayı Etkileyen Faktörler
  Ön Hazırlık: Ödev No 3
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Önalp, A., Geoteknik Bilgisi-I, “Çözümlü Problemlerle Zeminler ve Mekaniği”, Birsen Yayınevi, 2007.. [2] Das, Braja M., 1994. “Principles of Geotechnical Engineering, 3rd ed.”, PWS Publishing Company, Boston. [3] Mitchell, J.K., 1992. “Fundamentals of Soil Behaviour”, Wiley. [4] Das, B.M., 1983. “Advanced Soil Mechanics” [5] Das, BM., 2004. “Fundamentals of Geotechnical Engineering”, PWS. [6] Grim, R.E., “Clay Mineralogy”, Mc-Graw Hill.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ödev No I, Ödev No II, Ödev No III
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)