Ders Adı Drenaj Mühendisliği
Ders Kodu 01INS5138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hidrolojik çevrimin anlaşılması Yüzeysel suların drenajının anlaşılması Yüzeyaltı suların drenajının anlaşılması Kuyu problemlerinin anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, drenaj mühendisleri tarafından kullanılan teorilerinin ve tekniklerin anlaşılmasını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yüzeysel ve yüzeyaltı suların drenaj prensiplerini ve tekniklerini göstermektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Hidrolojik Çevrim ve Yüzeysel Sular
3 Yüzeysel Suların Drenajı
4 Yüzeysel Suların Drenaj Formülleri
5 Yüzeysel Drenaj Uygulamaları
6 Yüzeysel Drenaj Yapıları
7 Yüzeysel Drenaj Yapılarında Uygulamalar
8 Yüzeyaltı Suların Drenajı
9 Yüzeyaltı Suların Drenaj Formülleri
10 Yüzeyaltı Drenaj Uygulamaları
11 Yüzeyaltı Drenaj Elemanları
12 Yüzeyaltı Drenaj Elemanlarında Uygulamalar
13 Suya Doygun Bölgede Akım
14 Kuyu Problemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 8 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. İpek, Ş.İ. 2006. Sulama, Su Vakfı Yayınları, İstanbul. 2. Yılmaz, T. 1997. Sulama-Drenaj, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa. 3. Ritzema, H.P. 1994. Drainage Principles and Applications, ILRI Publicaiton 16, The Netherland. 4. Kahlown, M.A. 2004. Tile Drainage Manual, PCRWR, Pakistan
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)