Ders Adı Yüzeysel ve Derin Temeller
Ders Kodu 01INS5139
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yüzeysel temellerin boyutlandırabilmesi 2) Derin temellerin boyutlandırılabilmesi 3) Verilen zemin koşulları ve yükler altında uygun temel sistemi seçiminin ve tasarımının yapılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel ortamlarının tanıtılması, temellerin ayırımı, bina temellerine yönelik zemin incelemeleri, yüzeysel temellerin taşıma gücü, yüzeysel temellerin oturması, derin temellerin taşıma gücü, derin temellerin oturması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Temeller ve bunların üzerinde oturduğu zeminlerle etkileşimi tasarım sürecinde çok önemlidir. Özellikle depremler sonrasında gerekli kavram ve bilgilerden yoksun olarak temel tasarımının yapıldığı gerçeği konunun önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Dersin amacı, mühendislerin kamu, konut ve endüstri binalarının temellerini doğru ve makul yollardan giderek boyutlandırma bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temellerin ayırımı ve temel ortamları
  Ön Hazırlık: Ödev No 1
2 Bina temellerine yönelik zemin incelemeleri
3 Yüzeysel temellerde taşıma gücünü teorileri: Terzaghi
4 Meyerhof, Brinch Hansen, Vesic taşıma gücü teorileri
  Ön Hazırlık: Ödev No 2
5 Taşıma gücünün arazi deneylerinden bulunması
6 Temellerin taşıma gücüne göre boyutlandırılması
7 Yüzeysel temellerin oturma kriterine göre boyutlandırılması
8 Derin Temellerin Sınıflandırılması
9 Tekil kazığın kapasitesi ve oturması
10 Kazık guruplarında kapasite, gurup verimi ve kazık guruplarında oturma
11 Temel projesinin yapımı
  Ön Hazırlık: Ödev No 3
12 Kazık yükleme deneyleri ve yorumlamaları
13 Kazıkların yanal yükler altında davranışı
14 Kazıklı yayılı temeller ve kuyu temeller
  Ön Hazırlık: Ödev No 4
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 15 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 183    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Önalp, A., Sert, S., (2006), Geoteknik Bilgisi III, Bina Temelleri, Birsen Yayınevi. 2) Van Impe, W.F., (1989), Soil Improvement Techniques and Their Evolution, 125s. Balkema, Rotterdam. 3) Bowles, J.E., (1996), Foundation Analysis and Design, 5.Edition, McGraw Hill Co., NewYork. 4) Coduto, D.P., (2001), Foundation Design, Prentice Hall. 5) Cernica, J.N., (1995), Geotechnical Engineering: Foundation Design, J. Wiley. 6) Das, B., (1990), Principles of Foundation Engineering, 2nd Ed., PWS-Kent.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ödev No I, Ödev No II, Ödev No III, Ödev No IV,
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)