Ders Adı Betonarme Köprüler
Ders Kodu 01INS5140
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3- Mustafa TÜRKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ASHTO krıterlerinin kavranması Uygulamalı geometrik ve tasarım hesabı El ile tek açıklıklı köprü hesabı Bilgisayar programı ile çok açıklıklı köprü hesabı Köprülerde deprem hesabı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Betonarme köprülerin ASHTO tasarım kriterleri çerçevesinde hesabı, detaylandırılması, el ve bilgisayar programı ile analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı ASHTO Yönetmeliklerine uygun betonarme köprü tasarımı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Derse giriş, Tanımlar Köprülerin yapısal tanımları ASHTO’ya göre Köprülerin sınıflandırılması
2 ASHTO’ya göre Köprü tasarımı Köprülerin tanımlama kriterleri Genel tasarım ilkeleri
  Ön Hazırlık: ASHTO 2004
3 Yükler ASHTO’ya gore Köprülere gelen yüklerin sınıflandırılması Yük dağılımları Yatay ve düşey yükler
4 Tesir çizgileri ‘Girder Line’ Metodunun tanımı ve uygulaması
  Ön Hazırlık: Barker, Yapı statiği ders notları
5 Sistem analizi Al ve üst yapı analizleri
  Ön Hazırlık: Barker, Yapı statiği ders notları
6 Betonarme köprüler Döşemeler ve tabliyeler
  Ön Hazırlık: Barker, Betonarme ders notları, PCI
7 Vize sınavı
  Ön Hazırlık: Ders notları açıktır
8 Kirişler
  Ön Hazırlık: Barker, Demetrios
9 Kutu kirişler
  Ön Hazırlık: Barker, Demetrios
10 Öngermeli sistemler
  Ön Hazırlık: Barker
11 Kolonlar ve köprü ayakları
  Ön Hazırlık: Barker, EAP Software
12 Temeller
  Ön Hazırlık: Barker, EAP Software
13 Deprem Analizi
  Ön Hazırlık: ASHTO
14 Dönem Proje sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 32 3 96
Ödevler 4 8 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu LRFD Bridge Design Specifications, Association of State Highway and Transportation Officials ASHTO-2004
Diğer Kaynaklar Design of Highway Bridges An LRFD Approach 2nd Edition R. M. Barker and J. A. Puckett 2007 by John Wiley & Sons, Inc. Bridge Engineering, Design, Rehabilitation, and Maintenance of Modern Highway Bridges 2nd Edition, Demetrios E. Tonias, Jim J. Zhao 2007, Mc Graw Hill. PCI Design Handbook, Precast and Prestressed Concrete, Fourth Edition 1992 by Precast/Prestressed Concrete Institute Sub Structure Bridge Design & Super Structure Bridge Design EAP Software
Materyal
Dökümanlar Gerekli dökümanlar derste dağıtılacaktır
Ödevler 4 yıl içi ödevi ve 1 dönem projesi
Sınavlar 1 vize 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)