Ders Adı Plaklar
Ders Kodu 01INS5144
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Giriş, Temel kavramlar ve Tanımların öğrenilmesi 2. Elastik plakların öğrenilmesi 3. Plakların serbest titreşiminin öğrenilmesi 4. Plakların zorunlu titreşiminin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar; Elastik Plaklar; Plakların serbest titreşimi; Plakların zorunlu titreşimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Plaklar için gerekli teorik alt yapının oluşturulması, Plaklar mekanik davranışlarının öğretilmesi, Plakların davranışlarını değişik metotlar kullanarak çözebilme ve analizleri yapabilme yeteneğinin verilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Temel kavramlar ve hipotezler, Plakların sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
2 Dikdörtgen plağın eğilmesi; plağın yer değiştirmesi, deformasyonu ve gerilmesi
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
3 Dikdörtgen plakta iç kuvvet ve momentler; Gerilmelerin kuvvet ve momentlerle ifadesi
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
4 Eğilmiş plak yüzeyinin diferansiyel denklemleri
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
5 Plağın sınır koşulları; Plak deformasyonun potansiyel enerjisi
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
6 Plakların serbest titreşimi; Temel bağıntı ve denklemler
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
7 Dikdörtgen plaklarda özdeğer fonksiyonu; Serbest titreşim frekansının bulunması
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
8 Frekansın bulunması için Rayleigh-Ritz yöntemi
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
9 Yüklü dikdörtgen plağın serbest titreşim
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
10 Tekil yük etkisi altında güçlendirilmiş dikdörtgen plağın titreşimi
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
11 Dikdörtgen plakların zorunlu titreşimi; problemin formülasyonu ve çözümü
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
12 Dairesel plaklar: Temel bağıntılar ve denklemler, Sınır Koşulları
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
13 Dairesel plakların burkulması
  Ön Hazırlık: Elastik Plak Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 26 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Plaklar Ders Notları/Abdullah AVEY
Diğer Kaynaklar 1.Ogibalov PM, Koltunov M.A. 1969, Kabuk ve Plaklar, Moscow, MGU. (Rusça) 2.Jawad, M., 1994, Theory and Design of Plate and Shell Structures, Kluwer Academic Publ., Dordrecht.(İngilizce) 3.Reddy, J.N., 2004, Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis, Boca Raton : CRC Press.(İngilizce) 4.Timoshenko, S.P., Woinowsky-Krieger, S., 1959, Theory of Plates and Shells, McGraw.(İngilizce)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)