Ders Adı Kaya Mekaniğine Giriş
Ders Kodu 01INS5146
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kaya mekaniğinin temel ilke ve kavramlarını öğrenmek Kaya zeminlerde karşılaşılabilecek problemler hakkında bilgi vermek Kaya zeminlerdeki problemleri çözebilmek için gerekli bilgiyi vermek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kayaçların tanımlanması, Kayaçların Sınıflandırılması, Kayaçların Mekanik Özellikleri, Kayaç kitlelerinde gerilme ve deformasyon ölçmeleri, Kayaçların kırılma şekilleri, Kayaçlarda yamaç stabilitesi, Kayaçlardaki Yapıların model etütleri, Kaya mekaniğinde uygulanan bazı dolaylı yöntemler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kaya Mekaniğine Giriş ile ilgili bazı temel prensiplerin anlaşılmasını sağlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kayaçların tanımlanması ve inşaat mühendisliğindeki önemi
2 Kayaçların Jeolojik olarak Sınıflandırılması ve indeks özellikleri
3 Mühendislik projeleri için kaya kütlesi sınıflandırılması
4 Kayaçlarda zayıflık düzlemleri (kayaçlardaki süreksizlikler, çatlakların özellikleri)
5 Kayaçların Mekanik Özellikleri
6 Kayaçların dayanımını belirlemek için kullanılan laboratuar deneyleri (Serbest basınç ve üç eksenli basınç deneyleri)
7 Kayaç kitlelerinde gerilme ve deformasyon ölçmeleri
8 Kayaçların gerilme ve birim deformasyon özellikleri
9 Kayaçların kırılma şekilleri
10 Elastik ve elastik olmayan davranış
11 Kayaçlardaki Yapıların model etütleri
12 Kayaçlarda şev stabilitesi
13 Kaya mekaniği uygulamaları
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 15 75
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 189    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Harrison, J.P. 2000. Engineering rock mechanics, Pergamon, Netherlands. 2. Charlez, P.A. 1991. Rock mechanics, Editions Technip, Paris. 3. Köse, H. 1999. Kaya mekaniği, DE Üniversitesi, İzmir 4. Goodman, R.E., 2007, Kaya mekaniğine giriş, Çeviri, Kamil Kayabalı, Gazi Yayınevi 5. Ataman, T., 2000, Kaya mekaniğine giriş, Seç Yayın Dağıtım.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)