Ders Adı Barajların Tasarımı
Ders Kodu 01INS5149
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hüsnü DEMİRPENÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Baraj planlama esaslarını öğrenmek 2-Çeşitli baraj tiplerinin projelendirme kabiliyetini öğrenmek 3-Barajların hidrolojik,hidrolik ve yapısal projelendirme esaslarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Baraj planlama çalışmaları, Barajların çevreye etkileri, Baraj hidrolojisi, Katı madde hareketi,Baraj hazneleri, Baraj jeolojisi, Baraj temelleri,Dolu savaklar, Derivasyon
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Barajların planlama, projelendirme ve inşaat esaslarını öğretmek
Dersin Amacı Barajların planlama, projelendirme ve inşaat esaslarını öğretmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Baraj planlama çalışmaları
3 Barajların çevreye etkileri
4 Baraj hidrolojisi
5 Baraj hidrolojisi
6 Katı madde hareketi
7 Katı madde hareketi
8 Baraj hazneleri
9 Baraj jeolojisi
10 Baraj temelleri
11 Dolu savaklar
12 Dolu savaklar
13 Derivasyon.
14 Derivasyon.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 5 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 6 6 36
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ağıralioğlu, N., 'Barajların Tasarımı ciltI-II- III?, Su vakfı yayınları,İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar 1- U.S.B.R., Design of Small Dams, U. S. Bureau of Reclamation, 1987. 2. Ağıalioğlu N., ve Erkek C. ?Su Kaynakları Mühendisliği? Beta Yayınları,1993,İstanbul,Türkiye
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)