Ders Adı Deprem Mühendisliğine Giriş
Ders Kodu 01INS5158
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fuat DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Deprem Mühendisliğinde, Jeoloji, Sismoloji, Yapı Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Risk Analizi, Sosyoloji, Psikoloji ve İktisat bilimleri arasındaki ilişkileri kurmak 2) Yerin iç yapısından başlayarak, deprem oluşum nedenlerini kavramak 3) Kuvvetli yer hareketlerini incelemek ve inşaat mühendisliğinde kullanmak için gerekli işlemleri yapabilmek 4) Yer tepki analizini yapabilmek 5) Tasarım yer hareketi ile deprem hareketinin farkını ortaya koyma 6) Depreme dayanıklı yapı tasarımı hakkında ön bilgiler edinme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sismoloji ve Depremler; Kuvvetli Yer Hareketi; Spektral Analiz; Depremlerde Yerel Koşulların Etkisi; Deprem Tehlikesi; Yapı Dinamiği (Tekrar); Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı; Deprem Yönetmelikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Depremin insanlar ve insanların oluşturduğu yapılar üzerindeki etkisinin azaltılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Depremin oluşumu, plaka tektoniği, faylar, deprem dalgaları
2 Depremin şiddeti, büyüklüğü, deprem merkez üssünün saptanması
3 Dünya ve Türkiye’nin sismisitesi
4 Kuvvetli yer hareketi: ölçümü, karakteristikleri, deprem spektrumları
5 Kuvvetli yer hareketi: karakteristikleri, deprem spektrumları
6 Sismik tehlike, sismik risk
7 Depremlerde yerel koşulların etkisi
8 Deprem açısından yapı dinamiği (tekrar)
9 Yapıların yer hareketi etkisinde titreşimi, Response spektrum analizi
10 Elastik ötesi davranış spektrumları
11 Çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi
12 Deprem yönetmelikleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı
13 Deprem yönetmelikleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı
14 Deprem yönetmelikleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 15 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar A.K. Chopra (2007), Dynamics of Structures, Third Ed., Prentice Hall. Celep, Z., Kumbasar, N., “Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı” üçüncü baskı 2004 / 700 sayfa, İstanbul, 2004. Celep, Z., “Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal olmayan Davranış ve Çözümleme”, Beta Yayıncılık, İstanbul. 2007
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)