Ders Adı Zeminlerin Stabilizasyonu ve Zemin Yapıları
Ders Kodu 01INS5161
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Zemin iyileştirmesi gereken ve gerekmeyen durumları ayırabilme 2) Zemin türüne göre iyileştirme türünün seçimi ve uygulanabilirliği konusunda karar verebilme 3) Taş kolonu ve jet-grout tipi iyileştirme yöntemlerinde boyutlandırma yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İyileştirme yöntemlerinin ayırımı, uygulamaya gereksinim, yüzeysel işlemlerle iyileştirme, titreşimli yöntemlerle iyileştirme, dinamik konsolidasyon, önceden yükleme, drenler, enjeksiyon yöntemleri, derin karıştırma yöntemleri, iyileştirme işlemlerinin değerlendirilmesi, deprem bölgelerinde iyileştirme çalışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Binaların temel mühendisliğinde ana prensip yapının yüzeysel, tekil ve tercihen kare ayaklar üzerine oturtulmasıdır. Tekil temellerin kullanılamadığı durumlarda yayılı temel seçeneğine başvurulabilir. Türkiye’de günümüzde yapı ağırlıklarının artması ile projeci mühendislerde eğilimin derin temellerin kullanımı yönünde olduğu gözlemlenmektedir. Oysa örneğin, kazık gibi pahalı bir seçeneğe başvurmadan önce birçok durumda zemini iyileştirerek yüzeysel temel seçeneğini sürdürebilmek olanağı değerlendirildiğinde önemli maliyet düşüşleri sağlanabildiği deneyimlerle görülmüştür. Günümüzde problemli zeminlerle sıkça karşılanmaktadır. Bu zeminler üzerine yapı yapılmadan önce zeminin stabilizasyonu gerekmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanımlar, İyileştirme yöntemlerinin ayırımı, Uygulamaya gereksinim, İyileştirme/stabilizasyon yöntemlerine yaklaşım
2 Yüzeysel işlemlerle iyileştirme, Önceden ıslatma, Hızlı darbeli sıkıştırma
3 Titreşimli yöntemlerle iyileştirme, Titreşimli sıkıştırma, İttirmeli sıkıştırma, Taş kazığının sıvılaşmayı önlemede kullanımı
4 Taş kazığında boyutlandırma
5 Dinamik konsolidasyon, Önceden yükleme ile iyileştirme
6 Basit yükleme, Aşırı yükleme (sürşarj), Aşırı yükleme düzeyinin hesaplanması
7 Konsolidasyonun düşey drenlerle (akaçlama) hızlandırılması, Kum drenleri, Yapay drenler
8 Konsolidasyonun hızlandırılması uygulama
  Ön Hazırlık: Ödev No 1
9 Konsolidasyonun emme uygulaması ile hızlandırılması İçitim (enjeksiyon) ile iyileştirme, Sızdırma enjeksiyonu, Telafi enjeksiyonu, Kayada enjeksiyon
10 Jet Enjeksiyonu (jet-grout)
11 Jet enjeksiyonunun taşıma gücünü arttırmak ve sıvılaşmayı önlemek amacıyla kullanımı, boyutlandırma
  Ön Hazırlık: Ödev No 2
12 Derin karıştırma yöntemleri
13 Zemin iyileştirmesinin kontrolü
14 İyileştirmenin sayısal analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Önalp, A., Sert, S., (2006), Geoteknik Bilgisi III, Bina Temelleri, Birsen Yayınevi. 2) Van Impe, W.F., (1989), Soil Improvement Techniques and Their Evolution, 125s. Balkema, Rotterdam. 3) Bowles, J.E., (1996), Foundation Analysis and Design, 5.Edition, McGraw Hill Co., NewYork. 4) Coduto, D.P., (2001), Foundation Design, Prentice Hall. 5) Cernica, J.N., (1995), Geotechnical Engineering: Foundation Design, J. Wiley. 6) Das, B., (1990), Principles of Foundation Engineering, 2nd Ed., PWS-Kent.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ödev No I, Ödev No II,
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)