Ders Adı Toprak Dolgu ve Toprak Kaya Dolgu Baraj Tasarı ve İnşaat Müh.Prob.
Ders Kodu 01INS5166
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hüsnü DEMİRPENÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Baraj planlama esaslarını öğrenmek 2-Çeşitli baraj tiplerinin projelendirme kabiliyetini öğrenmek 3-Barajların hidrolojik,hidrolik ve yapısal projelendirme esaslarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, Projelendirmeyi Etkileyen Faktörler, Toprak Baraj Çeşitleri, Projelendirme Detayları, Yıkılma ve Hasarlar, Gövde ve Temelde Borulanma, Gövde ve Temel Kaymaları, Oturma Çatlakları, Gövde ve Temel İnşaat Malzemelerinin İncelenmesi, Sızma Analizleri , Stabilite Analizleri, Gövde İnşaatı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Barajların planlama, projelendirme ve inşaat esaslarını öğretmek.
Dersin Amacı Barajların planlama, projelendirme ve inşaat esaslarını öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Projelendirmeyi Etkileyen Faktörler
3 Toprak Baraj Çeşitleri
4 Projelendirme Detayları
5 Yıkılma ve Hasarlar
6 Gövde ve Temelde Borulanma
7 Gövde ve Temel Kaymaları
8 Oturma Çatlakları
9 Gövde ve Temel İnşaat Malzemelerinin İncelenmesi
10 Sızma Analizleri
11 Stabilite Analizleri
12 Stabilite Analizleri
13 Gövde İnşaatı
14 Gövde İnşaatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 5 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 24 24
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ağıralioğlu, N., 'Barajların Tasarımı ciltI-II- III’, Su vakfı yayınları,İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar 1- U.S.B.R., Design of Small Dams, U. S. Bureau of Reclamation, 1987. 2. Ağıalioğlu N., ve Erkek C. ‘Su Kaynakları Mühendisliği’ Beta Yayınları,1993,İstanbul,Türkiye 3. Sherard L.J., Woodward R.J., Gizienski S.F., and Clevenger W.A, ‘Earth and Earth-Rock Dams: Engineering Problems of Design and Construction’ , John Wiley and Sons. 1963
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)