Ders Adı Titreşim Teorisi
Ders Kodu 01INS5175
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Giriş, Temel kavramlar ve tanımların öğrenilmesi 2. Konsarvatif kuvvetler alanında sistemin stabil dengesinin öğrenilmesi 3. Bir serbestlik derecesine sahip sistemlerin serbest titreşiminin öğrenilmesi 4. Bir serbestlik derecesine sahip sistemlerin zorunlu titreşiminin öğrenilmesi 5. İki serbestlik derecesine sahip sistemlerin serbest ve zorunlu titreşiminin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar; Konsarvatif kuvvetler alanında sistemin stabil dengesi; Bir serbestlik derecesine sahip sistemlerin serbest titreşimi; Bir serbestlik derecesine sahip sistemlerin zorunlu titreşimi; İki serbestlik derecesine sahip sistemlerin serbest ve zorunlu titreşimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Çağdaş teknolojinin birçok alanında, örneğin; inşaat yapıları, gemi, vagon, otomobil ve uzay araçları gibi çeşitli mekanik sistemlerin titreşim problemleri çözümünün değişik yöntemlerle öğrenilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Sistemin serbestlik derecesi; Dinamik serbestlik derecesinin bulunması
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
2 Konservatif Kuvvetler alanında sistemin stabilitesi: Stabil denge durumu etrafında sistemin küçük titreşimleri; Sonlu serbestlik derecesine sahip sistemin potansiyel enerjisi; Konservatif sistemlerin stabil dengesine dair Lagrange-Dirihle teoremi
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
3 Bir serbestlik derecesine sahip konservatif sistemlerin stabil dengesi
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
4 Sonlu serbestlik derecesine sahip konservatif sistemlerin stabil dengesi
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
5 Bir serbestlik derecesine sahip sistemlerin serbest titreşimi: İkinci çeşit Lagrange denklemi, Sistemin kinetik ve potansiyel enerjisi, Saçılma fonksiyonu
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
6 Bir serbestlik derecesine sahip sistemin serbest titreşimi, Serbest titreşimin temel karakteristikleri
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
7 Periyodik tepki kuvveti etkisi altında bir serbestlik derecesine sahip sistemlerin zorunlu titreşim; Rezonans ve çarpma
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
8 Serbest titreşimlerin diferansiyel denklemi; İki serbestlik derecesine sahip sistemlerin serbest titreşimlerinin genel diferansiyel denklemi
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
9 Çarpmanın oluşumu; Ana koordinatlar. Ana titreşim frekansının eşitliği durumu
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
10 İki serbestlik derecesine sahip elastik sistemlerin serbest titreşim diferansiyel denklemlerinin etki katsayılarının oluşturulması
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
11 Konservatif sistemlerin serbest titreşimlerinin diferansiyel denklemleri ve onların genel çözümü; Etki katsayıları, sertlik ve atalet katsayılarının matrisleri
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
12 Sistemin serbest titreşimlerinin temel frekansını bulmak için yaklaşık yöntem
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
13 Kafeslerin serbest titreşim frekansının bulunması
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Titreşim Teorisi Ders Notları/ Prof. Dr. Abdullah AVEY
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 26 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 35 35
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Titreşim Teorisi Ders Notları/Prof. Dr. Abdullah AVEY
Diğer Kaynaklar 1.Yablonsky AA, Noreiko C.C. Theory of Vibration, Moscow, 1966 (Rusça) 2.William T. Thomson, Marie Dillon, Theory of Vibration with Applications 5th Edition, 2004(İngilizce)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)