Ders Adı Şekil Değiştirme ve Kırılma Teorisi
Ders Kodu 01INS5177
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mühendislik bilgilerini uygulamalarını kazandırmak. 2) Malzemelerin özelliklerini ve davranışlarını anlamak. 3) Mühendislik yapılarının tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi, ufuk ve beceriler kazandırmaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş. Katı cisimlerin mekanik davranışları. İdeal cisimler ve makanik modeller. Gerilme Hali: Tansör gösterimi ile ilgili kavramlar, asal gerilmeler ve asal eksenler. Maksimum kayma gerilmeleri. Şekil değiştirme hali. Bünye Denklemleri, genelleştirilmiş Hooke kanunu, sonlu şekil değiştirme, viskoelastisite (Reolojik Modeller). Plastik davranış: Plastik şekil değiştirme. Dislokasyonlar. Metalik malzemeler ve davranışları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Malzemelerin şekil değiştirme özellikleri ve kırılma teorisi ile ilgili temel kavramları anlamak ve öğrenmek. 2) Malzemelerin şekil değiştirme özellikleri ve kırılma teorisi ile ilgili teknik özellikleri anlamak ve uygulamak (laboratuar uygulamaları ile).
Dersin Amacı Malzemelerin şekil değiştirme özellikleri ve kırılma teorisi ile ilgili temel kavramları ve teknik özellikleri anlamak ve öğrenmek (laboratuar uygulamaları ile).
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş.
2 Katı cisimlerin mekanik davranışları.
3 İdeal cisimler ve makanik modeller.
4 Gerilme Hali: Tansör gösterimi ile ilgili kavramlar, asal gerilmeler ve asal eksenler.
5 Maksimum kayma gerilmeleri. Şekil değiştirme hali.
6 Bünye Denklemleri.
7 Genelleştirilmiş Hooke kanunu.
8 Sonlu şekil değiştirme.
9 Viskoelastisite (Reolojik Modeller).
10 Plastik davranış.
11 Plastik şekil değiştirme.
12 Dislokasyonlar.
13 Metaller.
14 Metalik malzemeler ve davranışları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 3 10 30
Sunum 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1)Courtney T.H., Thomas, Mechanical Behavior of Materials, McGraw-Hill, New York, 1990. 2)Hertsberg W., Richard, Deformations and Fracture Mechanics of Engineering Materials, (3rd ed.), John Wiley&Sons, 1989. 3)Mc Clintock and Argon, Mechanical Behavior of Materials, Addison Wesley, 1966. 4)Illston, J. M., Construction Materials: Their Nature and Behaviour, E and FN Spon, London, 1996.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)