Ders Adı Yapıların Deneysel Analizi ve Yöntemleri
Ders Kodu 01INS5179
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mühendislik bilgilerini uygulamalarını kazandırmak. 2) Ölçüm tekniklerini ve hata analizini anlamak. 3) Mühendislik yapılarının tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi, ufuk ve beceriler kazandırmaktır. 4) Mühendislik projelerinde standart bilgiyi kullanma yeteneği. 5) Tahribatlı ve tahribatsız deney yöntemleri ile yapı üzerinde saha deneyleri kullanma kabiliyeti.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ölçme bilimine giriş. Ölçü aletlerinin özelikleri. Ölçme hataları. Deney türleri. Deneysel büyüklükler. Mekanik, hidrolik, akustik ve optik ölçme aletleri. Gerilme -şekil değiştirme analizi. Hassasiyet ve sıcaklık düzeltmesi. Ölçme ve kaydedici cihazlar. Yapı üzerinde deneyler; tahribatlı ve tahribatsız yöntemler. Deney sonuçlarının değerlendirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Yapıların deneysel analizleri ve metodları ile ilgili temel kavramları anlamak ve öğrenmek. 2) Yapıların deneysel analizleri ve metodları ile ilgili teknik özellikleri anlamak ve uygulamak (laboratuar uygulamaları ile).
Dersin Amacı Yapıların deneysel analizleri ve metodları ile ilgili temel kavramları ve teknik özellikleri anlamak ve öğrenmek (laboratuar uygulamaları ile).
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ölçme bilimine giriş.
2 Ölçü aletlerinin özelikleri
3 Ölçme hataları.
4 Deney türleri.
5 Deneysel parametreler.
6 Mekanik, hidrolik, akustik ve optik ölçme aletleri.
7 Gerilme -şekil değiştirme analizi.
8 Hassasiyet düzeltmesi.
9 Sıcaklık düzeltmesi.
10 Ölçme ve kaydedici cihazlar.
11 Yapı üzerinde deneyler.
12 Tahribatlı yöntemler.
13 Tahribatsız yöntemler.
14 Deney sonuçlarının değerlendirilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 3 10 30
Sunum 3 10 30
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. J.W. Dally, and W. F. Riley, Experimental Stress Analysis, Mc Graw-Hill, New York, 1991. 2. J. H. Bungey, The Testing of Concrete in Structures, Surrey University Press, 1982. 3. In-Place Methods to Estimate Concrete Strength, ACI 228. 1R, 1995. 4. M. S. Akman, Yapıların Muayenesi ve Ölçme Tekniği, İTÜ İnşaat Fakültesi Ders Notu, 1975(Turkish).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)