Ders Adı Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları
Ders Kodu 01INS5181
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Trafik alt-üstyapısı detaylı olarak kavranması 2) Kavşak tasarımı yapabilme konusunda bilgi sahibi olma 3) Mevcut kavşaklar için yeniden düzenleme yaparak sorun giderme ya da azaltma yetisi 4) Sinyalizasyon uygulaması ya da düzenlemesi hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olma 5) Trafik mühendisliğinde ekonomik ve istatistiksel analizleri kullanabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnşaat Mühendisliği kapsamında yeralan Trafik, Trafik Alt ve Üstyapısı, Trafik Güvenliği, Trafik Mühendisliğinde Analitik Etütler: Trafik Mühendisliğinde Ekonomik ve İstatistiksel Analizler, Trafik Mühendisliğinin Temel Prensipleri, Kapasite Analizi, Kavşaklarda Trafik Kontrolü: Trafik Sinyalizasyon Gereksinimi, Sinyalizasyonun Temel Prensipleri ve Analiz Yöntemleri, Yol Emniyeti, Kavşaklar: Tipleri ve Tasarımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Trafik mühendisliğinin planlama, tasarım, uygulama ve işletme gibi tüm alanlarında teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Trafik Mühendisliğine Giriş
2 Trafik Mühendisliğinin Temel Prensipleri
3 Trafik Mühendisliği Etüdleri-I (Hız ve hacim Etüdleri ...)
4 Trafik Mühendisliği Etüdleri-II (Kaza, Talep Tahmin Etüdleri ...)
5 Trafik Mühendisliğinde Ekonomik Analizler
6 Kavşak Tipleri
7 Kavşak Tasarımı
8 Sinyalizasyonun Temel Prensipleri
9 Sinyalizasyon Tasarım Esasları
10 Trafik Mühendisliğinde İstatistiksel Analizler
11 Trafik Güvenliği Açısından Yol Emniyeti için Yapılacak İyileştirmelerin Planlanması
12 Trafik Güvenliği Açısından Yol Emniyeti için Yapılacak İyileştirmelerin Değerlendirilmesi
13 Yol Güvenliği
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları (Argun TUNÇ)
Diğer Kaynaklar Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis (Fred L. MANNERING, Walter P. KILARESKI) Traffic Safety and the Driver (L. EVANS) Trafik Mühendisliği I (Prof. Dr. Muhittin ÖZDİRİM) Trafik Mühendisliği II (Prof. Dr. Muhittin ÖZDİRİM)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)