Ders Adı Bulanık Mantık İlkeleri ve İnşaat Mühendisliği Problemlerine Uygulamaları
Ders Kodu 01INS5183
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bulanık mantık kavram ve ilkeleri Bulanık mantık ilkelerinin farklı mühendislik problemlerine uygulanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Belirsizlik kavramları, Üyelik fonksiyonları, Klasik ve bulanık kümeler, Küme ilişkileri, Durulaştırma, Bulanık kurallar ve sistemler, İnşaat Mühendisliği Problemlerine uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bulanık Mantık İlkeleri ve İnşaat Mühendisliği Problemlerine Uygulamaları ile ilgili bazı temel prensiplerin anlaşılmasını sağlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Belirsizlik kavramları
2 Üyelik fonksiyonları
3 Klasik ve bulanık kümeler,
4 Küme ilişkileri
5 Bulanık Kümelerde Dört işlem Uygulamaları
6 Durulaştırma
7 Durulaştırma Uygulamaları
8 Bulanık kurallar ve sistemler
9 Bulanık Kural Tabanının Oluşturulması
10 En Büyük-En Küçük Çıkarımı ile İlgili Uygulamalar
11 En Büyük-Çarpım Çıkarımı ile İlgili Uygulamalar
12 Durulaştırma Uygulamaları
13 İnşaat Mühendisliği Problemlerine uygulamalar
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 15 60
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Şen, Z. 2004. Mühendislikte Bulanık (Fuzzy) mantık ile modelleme prensipleri, Su Vakfı Yayınları, İstanbul. Şen, Z., 2004. Fuzzy logic and system models in water sciences, Turkish Water Foundation, Turkey. Elmas, Ç.2007, Yapay Zeka Uygulamaları, Seçkin Yayınları Zimmermann, H.J. 1991. Fuzzy sets theory and its applications, Kluwer academic publishers, Boston Kosko, B. 1993. Fuzzy thinking: The new science of fuzzy logic. Hyperion, New York. Nabiyev, V.V., 2005, Yapay Zeka, Seçkin Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)