Ders Adı Hasar Gören Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi
Ders Kodu 01INS5184
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Hakan DİLMAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yapılarda hasar belirlenmesini öğrenmek Onarım malzemelerinin özellikleri ve kullanım yerlerinin belirlenmesi Güçlendirme yöntemlerini öğrenmek Deprem Yönetmeliğinin ilgili bölümlerinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Deprem ve etkileri, hasar nedenleri, tahribatlı ve tahribatsız deneyler, onarım malzemeleri, uygulama esasları, güçlendirme yöntemleri, betonarme ve çelik mantolama, FRP karbon şeritlerin kullanımı, yığma yapıların güçlendirillmesi, yapısal modelleme teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Depremlerden zarar göre mühendislik yapılarının hasar tespitinin yapılması, değerlendirilmesi, onarım ve güçlendirme yönteminin seçilerek uygulama adımlarının belirlenmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, mühendislik problemlerine genel bakış
2 Yapılarda deprem etkileri
3 Yapılarda hasar nedenleri
4 Yapılarda hasar belirlenmesi
5 Tahribatlı ve tahribatsız deneyler
6 Onarım/güçlendirme malzemeleri
7 Onarım/güçlendirme uygulama esasları
8 Betonarme mantolama
9 Çelik ve karbon şeritler
10 Ara Sınav
11 Yapısal modelleme teknikleri
12 Yığma yapıların güçlendirilmesi
13 Güçlendirme uygulamaları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 54 54
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Celep, Z., Kumbasar, N., Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, 2005 Celep, Z., Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, İstanbul, 2009 E. Atımtay, Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Cilt I-II, 2000 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)