Ders Adı İstinat Yapıları
Ders Kodu 01INS5188
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Turan Selçuk GÖKSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Zemin gerilmeleri 2) Yanal toprak basıncı teorileri 3) Yapı kazılarının güvenliği 4) İstinat yapılarının analiz ve tasarımı 5) Örnek bir istinat yapı projesinin hazırlanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toprak basıncı teorileri, İstinat Yapılarının Sınıflandırılması, Rijit İstinat Yapılarının Tasarımı, Esnek İstinat Yapılarının Tasarımı, Palplanş Perdeleri, Kazı Kaplamaları, Donatılı İstinat Yapıları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin temel hedefi; öğrencilerin yanal toprak basınçları ve istinat yapıları hakkında temel bilgileri kavraması, istinat yapılarını projelendirme bilgisi kazandırmaktır.
Dersin Amacı Öğrencilerin yanal toprak basınçları ve istinat yapıları hakkında temel bilgileri kavraması, istinat yapılarını projelendirme bilgisi kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş, Toprak Basıncı Teorileri (Rankine teorisi, Cuolomb kama teorisi, Culmann Grafik Yöntemi)
2 İstinat Yapılarının Sınıflandırılması
3 Rijit İstinat Yapılarının Tasarımı
4 Rijit İstinat Yapılarının Tasarımı (Devam)
5 Esnek İstinat Yapılarının Tasarımı
6 Esnek İstinat Yapılarının Tasarımı (Devam)
7 Palplanş Perdeleri
8 Palplanş Perdeleri (Devam)
9 Kazı Kaplamaları
10 Kazı Kaplamaları (Devam)
11 Donatılı İstinat Yapıları
12 Donatılı İstinat Yapıları (Devam)
13 İstinat Duvarı Projesi
14 İstinat Duvarı Projesi (Devam)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Aytekin, M., “Deneysel Zemin Mekaniği”, Teknik Yayınevi, 2004. Clayton, C.R.I., Milititsky, J. ,Woods, J.I., “Earth Pressure and Earth-Retaining Structures”, Spon Pres. 1993. Holtz, R. D. and Kovaks, W. D., “ An Introduction to Geotechnical Engineering”, Prentice Hall. 1981. Uzuner, B.A., “Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği”, Derya Kitabevi, 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler konular ile ilgili uygulamalar
Sınavlar Soru-cevap
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)