Ders Adı Kayma Mukavemeti ve Şev Stabilitesi
Ders Kodu 01INS5189
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Turan Selçuk GÖKSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Zemin Gerilmeleri 2) Mohr Daireleri 3) Göçme Hipotezi 4) Kohezyonlu Ve Kohezyonsuz Zeminlerin Kayma Mukavemeti 5) Doğal Ve Yapay Şevlerin Stabilite Analizleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Göçme Hipotezleri, Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri, Arazi Kayma Mukavemeti Deneyleri, Kumların Kayma Mukavemeti, Killerin Kayma Mukavemeti, Kritik Durum Zemin Mekaniği, Yamaç Hareketleri, Yamaç Hareketlerinin Sınıflandırılması, Şevlerde Suyun Kitle Hareketlerine Etkisi, Yamaç ve Şevlerin Stabilite Analizleri, Limit Denge Yöntemleri, Stabilite Analizleri: Düzlemsel Ötelenme ve Kama Analizleri, Stabilite Analizleri: Dairesel Kayma Yüzeyleri, Stabilite Analizleri: Dairesel Olmayan Kayma Yüzeyleri ve Gerilme Deformasyon Analizleri, Şev Stabilitesini Etkileyen Mukavemet Faktörleri, Şev Stabilitesinin Bozulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere kayma mukavemeti ve şev stabilitesi konularında, problemi tanımlama, değerlendirme, mühendislik yöntem ve tekniklerini uygulama, elde ettiği sonuçları yorumlama ve çözüm önerme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin Amacı Öğrencilere kayma mukavemeti ve şev stabilitesi konularında, problemi tanımlama, değerlendirme, mühendislik yöntem ve tekniklerini uygulama, elde ettiği sonuçları yorumlama ve çözüm önerme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Göçme Hipotezleri
2 Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri, Arazi Kayma Mukavemeti Deneyleri
3 Kumların Kayma Mukavemeti
4 Killerin Kayma Mukavemeti
5 Kritik Durum Zemin Mekaniği
6 Yamaç Hareketleri
7 Yamaç Hareketlerinin Sınıflandırılması
8 Şevlerde Suyun Kitle Hareketlerine Etkisi
9 Yamaç ve Şevlerin Stabilite Analizleri
10 Limit Denge Yöntemleri
11 Stabilite Analizleri: Düzlemsel Ötelenme ve Kama Analizleri
12 Stabilite Analizleri: Dairesel Kayma Yüzeyleri
13 Stabilite Analizleri: Dairesel Olmayan Kayma Yüzeyleri ve Gerilme Deformasyon Analizleri, Şev Stabilitesini Etkileyen Mukavemet Faktörleri
14 Şev Stabilitesinin Bozulması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Aytekin, M., “Deneysel Zemin Mekaniği”, Teknik Yayınevi, 2004. Duncan, J.M., Wright, S. G., "Soil Strength and Slope Stability", Wiley & Sons, 2005. Holtz, R. D. and Kovaks, W. D., " An Introduction to Geotechnical Engineering", Prentice Hall, First Edition, 1981.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Konular ile ilgili uygulamalar
Sınavlar Soru-cevap
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)