Ders Adı Mühendislikte Güvenirlik ve Risk Analizi
Ders Kodu 01INS5190
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Turan Selçuk GÖKSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Mühendislik sistemleri güvenilirlik analizlerinin terimlerini kavramak 2) Mühendislik sistemleri güvenilirlik analizlerinin analitik modellerinin kullanılması 3) Yüksek matematiğe dayalı mühendislik sistemleri analiz yöntemleri 4) Olasılık teorisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Olasılık ve İstatistiğin Gözden Geçirilmesi, Yaygın Olarak Kullanılan Olasılık Dağılımları, Bileşen Güvenilirliğinde Yaygın Olarak Kullanılan Dağılımlar, Hipotez Testleri ve Güven Aralığı Kavramı, Güvenilirliğin Temel Kavramı, Güvenilirlik Mühendisliğine Giriş, Risk Değerlendirmesinin Elemanları, Olasılıksal Risk Değerlendirme, Olasılıksal Risk Değerlendirme, Risk Değerlerinin Sunumu ve Risk Kabul kriterleri, Risk Faktörlerinin Tanımlanması, Derecelendirilmesi ve Tahmini, Risk Bilgisini Kullanan Karar Verme Teknikleri, Olasılıksal Optimizasyon, Güvenilirliğe Bağlı Tasarımın Uygulanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders mühendislik sistemlerinin analiz edilmesinde güvenilirlik teorisiyle ilişkili uygulamaları kapsar. Yapısal güvenilirliğin olasılık kavramları incelenmiş ve sistem performansının iyileştirilmesi veya tasarım çözümlerinin elde edilmesi için hali hazırda tasarım standartlarında yer almayan durumlar için bu kavramların önemi tartışılmıştır.
Dersin Amacı Bu ders mühendislik sistemlerinin analiz edilmesinde güvenilirlik teorisiyle ilişkili uygulamaları kapsar. Yapısal güvenilirliğin olasılık kavramları incelenmiş ve sistem performansının iyileştirilmesi veya tasarım çözümlerinin elde edilmesi için hali hazırda tasarım standartlarında yer almayan durumlar için bu kavramların önemi tartışılmıştır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Olasılık ve İstatistiğin Gözden Geçirilmesi
2 Yaygın Olarak Kullanılan Olasılık Dağılımları
3 Bileşen Güvenilirliğinde Yaygın Olarak Kullanılan Dağılımlar
4 Hipotez Testleri ve Güven Aralığı Kavramı
5 Güvenilirliğin Temel Kavramı
6 Güvenilirlik Mühendisliğine Giriş
7 Güvenilirlik Mühendisliğine Giriş (Devam)
8 Risk Değerlendirmesinin Elemanları
9 Olasılıksal Risk Değerlendirme
10 Risk Değerlerinin Sunumu ve Risk Kabul kriterleri
11 Risk Faktörlerinin Tanımlanması, Derecelendirilmesi ve Tahmini
12 Risk Bilgisini Kullanan Karar Verme Teknikleri
13 Olasılıksal Optimizasyon
14 Güvenilirliğe Bağlı Tasarımın Uygulanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Beyazıt, M., “Mühendislikte Güvenilirlik ve Risk Analizi”, Birsen Yayınevi, 2007. Haldar, A., Mahadevan, S.,” Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design”, Wiley, John & Sons, Incorporated, 1999. Modarres, M., Kaminskiy, M., Krivtsov, V., “Reliability engineering and risk analysis: a practical guide”, Marcel Dekker Inc, 1999. Modarres, M., “Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools, and Trends”, Wiley, John & Sons, Incorporated, 2006. Smith, N., “Appraisal, Risk and Uncertainty”, Thomas Telford Ltd., 2003.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Konular ile ilgili uygulamalar
Sınavlar Soru-cevap
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)