Ders Adı Zemin -Yapı Etkileşimi
Ders Kodu 01INS5191
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Turan Selçuk GÖKSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Yapı-zemin ortak sisteminin karşılıklı çalışma mekanizması 2) Yapı-zemin Sisteminin dinamik davranışı 3) Rijit temellerin incelenmesi 4) Tabakalı zemin ortamında yüzeysel ve gömülü temellerin dinamik davranışı 5) Zemin modelleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zemin Yapı Etkileşimi:Zemin-Temel Etkileşim Problemlerine Giriş, Zemin Davranışı, Temel Davraşı, Arayüz Davranışı, Zemin-Temel Etkileşim Analizleri, Zemin Davranış Modelleri, Zamana Bağlı Davranış, Zemine Oturan Elastik Temellerin Davranışı, Elastik Ortam Üzerindeki Plak, Sonlu Plakların Nümerik Analizi, Kazığın Elastik Analizi, Yanal Yüklenmiş Kazıklar, Dinamik Yükler Altındaki Zemin-Temel Etkileşimine giriş.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mühendislik yapılarının deprem analizinde, yapı-zemin etkileşimini göz önüne alan hesap modellerinin geliştirilmesi ve çözüm yaklaşımlarının öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Amacı Mühendislik yapılarının deprem analizinde, yapı-zemin etkileşimini göz önüne alan hesap modellerinin geliştirilmesi ve çözüm yaklaşımlarının öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zemin Yapı Etkileşimi:Zemin-Temel Etkileşim Problemlerine Giriş
2 Zemin Davranışı
3 Temel Davranışı
4 Arayüz Davranışı
5 Zemin-Temel Etkileşim Analizleri
6 Zemin Davranış Modelleri
7 Zamana Bağlı Davranış
8 Zemine Oturan Elastik Temellerin Davranışı
9 Elastik Ortam Üzerindeki Plak
10 Sonlu Plakların Nümerik Analizi
11 Kazığın Elastik Analizi
12 Kazık Grubunun Analizi
13 Yanal Yüklenmiş Kazıklar
14 Dinamik Yükler Altındaki Zemin-Temel Etkileşimine Giriş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Selvadurai, A. P. S, “Elastic Analysis of Soil-Foundation Interaction”, Elsevier,1979. Poulos, H. G., and Davis, E. H., “Pile Foundation Analysis and Design”, John Wiley,1980. Scott, R. F., “Foundation Analysis”, Prentice Hall,1981. Structure Soil Interaction - State of Art Report, Institution of Structural Engineers, 1978.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Konular ile ilgili uygulamalar
Sınavlar Soru-cevap
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)