Ders Adı Yapılarda Yangın Güvenliği
Ders Kodu 01INS5194
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mühendislik projelerinde standart bilgiyi kullanma yeteneği. 2. Mühendislik bilgilerini uygulamalarını kazandırmak 3. Mühendislik yapılarını ve malzemelerini anlamak. 4. Yapılarda yangın güvenliği hakkaındaki ulusal ve uluslararası standartların önemini anlamak. 5. Yapıları yangından koruycu yöntemleri öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yangın ve yangın güvenliği. Standart ve yönetmelikler. Ahşap, betonarme ve çelik yapılar ve yangın güvenliği. Yapılarda yangın güvenliği ve önlemler. Mevcut olaylar ve literatür bilgisi. Ülkemizde yangın konusundaki son gelişmeler ve alınacak önlemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Yapıların yangın güvenliği ile ilgili deneysel analizleri ve metodları ile ilgili temel kavramları anlamak ve öğrenmek. 2) Yapıların yangın güvenliği ile ilgili deneysel analizleri ve metodları ile ilgili teknik özellikleri anlamak ve uygulamak (laboratuar uygulamaları ile).
Dersin Amacı Yapıların yangın güvenliği ile ilgili deneysel analizleri ve metodları ile ilgili temel kavramları ve teknik özellikleri anlamak ve öğrenmek (laboratuar uygulamaları ile).
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yangın.
2 Yangın güvenliği.
3 Standart ve yönetmelikler.
4 Ahşap yapılar ve yangın güvenliği.
5 Betonarme yapılar ve yangın güvenliği.
6 Çelik yapılar ve yangın güvenliği.
7 Yapılarda yangın güvenliği.
8 Yapılarda yangın güvenliği ve önlemler.
9 Mevcut olaylar.
10 Mevcut olaylar.
11 Literatür bilgisi.
12 Literatür bilgisi.
13 Ülkemizde yangın konusundaki son gelişmeler.
14 Alınacak önlemler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 3 10 30
Sunum 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 10 1 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 10 1 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 10 1 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.Yapı tasarımında yangın güvenliği mühendisliği, Austin Hughes, bileşim yayın evi. 2.Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, 2007. 3. Elektrik tesisatı ve sistemleri yangın yönetmeliği, 2007. 4.Fire safety log book, the university of york quick reference guide to fire safety: occupancy-based requirements of the ibc by international code council, 2006. 5.Yangın güvenliği ve tabii afetlerde müdahale tarzı, ahmet doğan. 6.Evaluation of fire safety, D. Rasbash,G. Ramachandran,B. Kandola, Wiley, 2004. 7.Fire design of concrete structures: materials, structures and modelling , Fédération internationale du béton. Working Party 4.3-1, Bulletin 38, 2007. 8.Design of buildings for fire safety: a symposium, ASTM STP 685, Edwin Earle Smith, T. Z. Harmathy, 1979. 9.Fire safety engineering design of structures, J. A. Purkiss, 1996.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)