Ders Adı İnşaat Mühendisliğinde Java Yazılım Uygulamaları
Ders Kodu 7542dd61e0f442ccb1
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Kemal Saplıoğlu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Program yazma becerisi kazanmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Java Programlama Mühendislik problemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Java programlama dilinin temel seviyede öğretilmesi İnşaat mühendisliği alanında java programlamayı kullanmak
Dersin Amacı Java Programlama dilini öğretme ve İnşaat mühendisliği'ne entegrasyonunu sağlamak.
WorkPlacement Problemlerin algoritmasının oluşturabilme yeteneği
Hafta Konular  
1 Javaya giriş
2 Basit program yazımı
3 Operatorler
4 if -else
5 rastgele sayı üretme
6 Uygulama
7 matematiksel fonksiyonlar
8 metotlar
9 loopslar
10 Diziler
11 stringler
12 Uygulama 2
13 hidrolik problemlerinde java'nın kullanımı
14 Uygulama 3
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 5 5
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Introduction to java programing (Y.Daniel Liang
Diğer Kaynaklar Ders Notları (Bilgisayar Mühendisliği)
Materyal
Dökümanlar Introduction to java programing (Y.Daniel Liang
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)