Ders Adı GENEL VE ÖZEL ÇİMENTOLAR
Ders Kodu 83cdd934f97b49bd8a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Metin DAVRAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Genel ve özel çimento tiplerini, kullanım alanlarını bilir. Ayrıca hidrolik kireç, alçı, jeopolimer, magnezyum oksit çimentosu gibi alternatif bağlayıcılar ve kullanım alanlarını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği TS EN 197-1 standardı kapsamındaki Portland klinkerli genel çimento tipleri, genel çimentoların fiziksel ve kimyasal özellikleri, Portland kilinkeri temel fazları, genel çimentoların hidratasyon mekanizması, genel çimentolar ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, genel çimentoların türlerine göre kullanım alanları, özel çimentoların türleri, hidratasyon mekanizmaları ve kullanım alanları, diğer bağlayıcıların türleri, özellikleri ve kullanım alanları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci genel çimento ve özel tiplerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını öğrenir. Ayrıca inşaat sektöründe kullanılan çimento harici alternatif bağlayıcılar hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Amacı İnşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan Portland klinkeri içeren ( TS EN 197-1’e uygun) genel çimentolar, bu standardın dışında kalan (alüminatlı, süper sülfat, aktif belit vd.) çimentolar ve çimentolara alternatif (organik ya da inorganik) diğer bağlayıcıların özellikleri, kullanım alanları ve bu alandaki yenilikler hakkında bilgi vermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Portland Çimentosu Üretimi
2 Portland Çimentosunun Kimyası
3 Portland Çimentosunun Hidratasyon Mekanizması
4 Genel Çimento Türleri ve Özellikleri
5 Genel Çimento Türleri ve Özellikleri
6 Çimento Deney Yöntemleri
7 Çimento Deney Yöntemleri
8 Alüminatlı Çimentolar
9 Borlu Aktif Belit Çimentosu
10 Süper Sülfat Çimentosu
11 Beyaz Portland Çimentosu
12 Çimento harici inorganik Bağlayıcılar (Hidrolik kireç, alçı,magnezyum oksit çimentosu)
13 Geopolimerler
14 Genel değerlendirmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 6 24
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Taylor H.F.W., 1997, Cement Chemistry, Thomas Telford Publishing, London. Yalçın H., Gürü M. 2007, Çimento ve Beton, Palme Yayıncılık, Guelberth, C. R, Chiras D., 2002, The Natural Plaster Book, New Society Punvlisher Davidovits J., 2015, Geopolymer Chemistry and Applications, Gopolymer Institute
Diğer Kaynaklar TS EN 197-1: Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim Özellikler ve Uygunluk Kriterleri TS EN 196-1: Çimento Deney ve Metotları-Bölüm 1: Dayanım TS EN 196-3: Çimento Deney ve Metotları-Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genleşmesi Tayini TS 21 : Çimento - Beyaz Portland çimentosu - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN 14647 : Kalsiyum alüminat çimentosu - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri TS 13353 : Borlu aktif belit (bab) çimentosu - Tarifler, bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri TS EN 15743 : Süper sülfat çimentoları - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)