Ders Adı Afet Sonrası Barınma ve Sürdürülebilirlik
Ders Kodu e8424d8e617041a691
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Celalettin BAŞYİĞİT
Dersin Yardımcıları 1-Celalettin BAŞYİĞİT
Dersin Öğrenme Çıktıları Afet sonrası barınma sorunu konusunda bilinç ve bilgilendirme. Afet sonrası barınma sorununa sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bakma gerekliliğini verme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Barınma ve Sürdürülebilirlik Kavramı- Tarihçe - Sürdürülebilirlik İlkeleri - Sürdürülebilirlik ve Yapı - Yapılarda Sürdürülebilirlik Sistem - Sistem Yaklaşımı ve Model Oluşturma Afet Sonrası Barınmaya Sürdürülebilirlik İlkeleri Doğrultusunda Sistem Olarak Yaklaşım ve Model Oluşturma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sürdürülebilirlik kavramını kazandırma. Türkiye’ye yönelik afet sonrası sürüdürülebilir barınma yöntemlerinin geliştirilmesini teşvik etme
Dersin Amacı Doğal kaynakların hızla tüketildiği Türkiye için yeni barınma gereksinmelerinde ülke kaynaklarını verimli kullanan, sürdürülebilirlik ilkelerini içeren barınma modellerinin sistem olarak ele alınması gerektiği bilincini kazandırma. Afetlerle çok sık karşılaşan Türkiye’de, afet sonrası barınma sorununun sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sistem yaklaşımı ile ele alınmasını sağlama.
WorkPlacement YOK
Hafta Konular  
1 Dersin içeriğinin tanımlanması
2 Barınma –Afet Sonrası Barınma Sorunları
3 Sürdürülebilirlik – Yapılarda Sürdürülebilirlik
4 Sürdürülebilirlik – Yapılarda Sürdürülebilirlik
5 Afet Sonrası Barınma Sorununun Sürdürülebilirlik İlkeleri İle İlişkilendirilmesi
6 Afet Sonrası Barınma Sorununun Sürdürülebilirlik İlkeleri İle İlişkilendirilmesi
7 Ara Sınav
8 Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma İlkeleri
9 Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma Sistemi Modelinin Oluşturulması
10 Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma Sistemi Modelinin Oluşturulması
11 ÖĞRENCİ SUNUMU
12 ÖĞRENCİ SUNUMU
13 ÖĞRENCİ SUNUMU
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 10 30
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 40 480
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 60 720
Ödevler 2 120 240
Sunum 2 30 60
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu • Levitt, M. A. (1997), Disaster Planning and Recovery, John Wiley & Sons Inc, Canada. Limoncu, S. ve B. Çelebioğlu, (2007), “Post-Disaster Sustainable Housing System in Turkey”, Third International Bienial Conference of i-Rec, International Association for Information and Research on Post-Disaster Reconstruction, 17-19 May 2006, Firenze University Press, Floransa, İtalya, 2007, pp: 199-208. • Limoncu, S., (2007), “Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunlarına Karşı Ekolojik Süreçleri Koruyan Sürdürülebilir Bir Barınma Sistemi”, Ekolojik Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi ve Goethe–Institut, 14-15 Kasım 2005, Y.T.Ü Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2007, s:41-52. • Limoncu, S., (2006), “Afet Sonrası Acil Yardım Aşamasında Barınma: Sürdürülebilirlik – Sistem Yaklaşımı”, Mimar.ist Dergisi, Sayı 20, ss.36-43, Yaz/2006. • Limoncu, S. ve Bayülgen, C., (2005), “Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları”, MEGARON Planlama-Tasarım-Yapım, Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi e-Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2005, ss.18-27. • Limoncu, S., (2004), “Türkiye’de Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma Sistemi Yaklaşımı”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, YTÜ FBE, İstanbul. • Limoncu, S., (2004), “Ecology-Disaster-Building Effection”, Environmental Planning and Architecture Seminar, Y.T.Ü, 63-69, İstanbul, 25 Mayıs 2004.
Diğer Kaynaklar • Ayaz, E., (2002), Yapılarda Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (yayımlanmamış). • Çevre Bakanlığı, (2002), “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2002 Dünya Zirvesi’ne Doğru”,Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı Haber Bülteni, 1: 34-38.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)